Saturday, 14 April 2012

स्लीपर कोच मधील रात्र

नमस्कार मी आर्यन ,
माझी पहिली गे स्टोरी सांगत आहे ..
मागच्या महिन्यात मला अहमदाबाद मध्ये एका इंटरव्ह्यू ला बोलावणे आले होते,
त्यासाठी मला अचानक पुण्याहून निघावे लागले, त्या साठी मी दुपारी जाऊन एका खासगी
वोल्वो स्लीपर  चे  रात्री साठी तिकीट बुक केले,,,
अचानक बुक केल्या मुळे मला माझा स्लीपर बर्थ शेअर करावा
लागणार होता पण दुसरा काही पर्याय पण नव्हता आणि वेळेत पोहचणे महत्वाचे होते ...
तर मग मी रात्री ११.३० ला गाडीत आलो , माझा बर्थ रिकामा होता , मला वाटले कि कोणी नी बरे झाले आरामात प्रवास करू आता
गाडी निघाली तरी कोणी नाही आले माझ्या शेजारी ... मला बरे वाटले
मग थोड्या वेळाने मी माझ्या मोबिइल वर गे पोर्न साईट बघू लागलो , एका हाताने माझा बुल्ला चोळू लागलो ,, गाडीत मज्जा येत होती चोळायला
तेवढ्यात गाडी एका ठिकाणी थांबली ,,, आणि ४-५ जन बस मध्ये चढले ,,,त्यातला एक जन माझ्या बर्थ वर आला ,,, मी सावरून बसलो , त्याच्या कडे जास्त लक्ष नाही दिले ,, पण तो एक मस्त तरुण होता हे नक्की ,,,
गाडी पुन्हा सुरु झाली , मला झोप येत नवती , माझ्या शेजारचा पहुडला होता पण जागा होता ,, मी त्या कडे पहिले, त्याचा रंग गोरा होता, उंची ६ फुट असावी, अंग मस्त पिळदार होते, काळा टी शर्ट आणि निळी हाफ जीन्स होती ,, पायावर केस होते आणि छातीवर हि , त्याचा टी शर्टचि बटणे उघडी होती, एक पाय दुमडला होता आणि एक सरळ , त्याला बघून माझा बुल्ला हळूच तथ्ला ,, तो पडून होता  आणि पुस्तक वाचत होता,, पुस्तक चेतन भगत चे "टू स्टेट" होते ,,,,, मी हि ते पुस्तक वाचले होते , मस्त पुस्तक आहे ते,
मी त्याचा कडे बघत असल्याचे जाणवले , त्याने माझ्या कडे बघितले तर मी लगेच बाहेर बघू लागलो ,,
थोड्यावेळाने गाडी चहा पाण्या साठी एका छोट्याश्या धाब्यावर थांबली , आम्ही दोघे पण खाली आलो , मी चहाचा कप घेऊन एका ठिकाणी बसलो ,, तेवड्यात तो हि माझ्याच टेबलाजवळ आला आणि म्हटला ''मी बसू का इथे '' मी मानेनेच हो म्हटल,,,
त्याच्या हातात ते पुस्तक हि होतेच , मी म्हणलो ''मस्त पुस्तक आहे हे, दोनदा वाचून झाले माझे'' त्याने हसला ,, तो म्हणाला "माझ्या एका मैत्रीनेने दिले आहे बळेच वाचायला, मला पुस्तक वगरे वाचायला नाही आवडत''
मग आम्ही अश्याच इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारू लागलो आणि खूप फ्री झालो, बोलता बोलता आम्ही परत बस मध्ये येऊन पहुडलो , आता आम्ही खूप बोलत होतो , मी त्याला उरलेली पुस्तकातली कथा सांगितली आणि आधे मध्ये जोक पण करतात होतो ... तो म्हणाला के आपले विचार किती मिळतात एक मेकांशी ,,, आपण चांगले मित्र होऊ शकतो ,,,
मला पण तो आवडला , मी पण हो म्हणालो , मग त्याने माझा हात घेउन म्हणाला कि आता आपण मित्र झालो , खूप छान वाटले भेटून
मग असंच बोलता बोलता आम्ही मैत्रीण सेक्स वगरे बोलू लागलो , adult जोक पण सांगत होतो
मग मी माझ्या मोबाईल मधील सेक्स क्लिप दाखवली , ती खूप horny होती ,
तो म्हणाल ' अरे असा का दाखवल, माझा ताणला ना आता'' आम्ही दोघे हसलो , माझा हि उठला होताच, बसच्या धक्याने आम्ही एक मेकांवर  आदळत होतो , माझा बुल्ला त्याच्या मांडीवर २-३ वेळा लागला असावा,
मग मला झोप येऊ लागली
मी उतना झोपलो ,,, आणि तो माझ्या कडे तोंड करून झोपला होता , रात्री गाडी पुन्हा थांबली एका ठिकाणी ,
 पण आम्ही उतरलो नाही , बस मधील लाईट घालवले गेले होते , सर्व झोपले हि होते , मला थोडीशी जाग आली फक्त , बस सुरु झाली ,,,तेवड्यात त्याने त्याचा हात माझ्या अंगावर ठेवला ,
मी पण झोपेत असल्या सारख पडून होतो जास्त काही लक्ष दिले नाही , पण त्याचा हात उबदार वाटू लागला,,
,,,त्याचा हात माझ्या पोटावर आला, मी तसाच पडून होतो ,पण हृदय धडधड करू लागले होते, त्याने हळू वर माझ्यापोटावर हात फिरवू लागला...
आणि आता त्याचा हात माझ्या बुल्या वर होता, तो हळू हळू माझा बुल्ला दाबू लागला,,,
थोड्या वेळाने पूर्ण मुठीत घेऊन दाबू लागला,,,
हळू हळू माझा थाठू लागला , पण मी तसाच पडून होतो, मस्त वाटत होते ,, मजा येत होती ,
माझा पूर्ण ताठून फनफनू लागला होता,,,  तो हि आता बिनधास्त झाला होता,माझ्या पूर्ण शरीवर हात फिरवू लागला होता ,
मग त्याने माझ्या जीन्स मध्ये हात घातला आणि माझा बुल्ला हातात पकडला, त्याच्या गरम हाताचा स्पर्श होताच माझा बुल्ला आणखी चवताळला ,तो मुठ्या मारावा तसा माझा बुल्ला खाली वर करत होता,,, हळूच तो माझ्या आणखी जवळ आला आणि त्याचा बुल्ला माझ्या मांडीवर दाबू लागला ,
आता मी पण धुंदीत आलो , मी त्याचा पाठीवर हात ठेऊन माझ्यावर दाबु लागलो,
मग त्याने त्याचा शर्ट काढला आणि मला किस करू लागला,
तो हळूच माझ्या कानात म्हणाला मला तू खूप आवडला आहेस ,, तुझी हरकत नसेल तर पूर्ण कपडे काढून करू ना
मी हो म्हणालो , आणि आम्ही दोघे पूर्ण नागडे झालो ,, कपडे काढताच एक मेकांना मिठी मारली , तो माझ्या मानेचे हळुवार चावे घेऊ लागला, मग त्याने मला झोपवले आणि माझ्या अंगावर चढला , त्याचा ७ इंची बुल्ला माझ्या ६ इंची बुल्ल्या वर घासू लागला, माझे निप्पल चोखू लागला
मी माझ्या हाताने त्याची गांड दाबू लागलो ,,, माझी बोटे त्याच्या गांडीच्या फाकेत रोऊ  लागलो ,,त्याची गांड अगदी मलाई सारखी नरम होती ,,,तो मला स्मूच करू लागला , माझ्या निप्पलला चावत होता आणि हात माझ्या अंगावर फिरवू लागला
मग माझ्या पोटावर किस करू लागला , माझी बेंबीत जीभ घालून चाटू लागला,,, मला कसंतरीच होऊ लागले , मग त्यान माझा बुल्ला तोंडात घेतला ,,, माझ्या तोंडातून हलकीच शीळ निघाली ''आःह''
लहान पोरावाने माझा बुल्ला चोखू लागला , कधी चाटून तर कधी गोट्या तोंडात घेऊ लागला
मला खूप छान वाटत होते ,,आता पर्यन्त कोणीच माझा बुल्ला चोखला नव्हता ,,,
खूप वेळ चोखल्या नन्तर पुन्हा माझे निप्पल चोखू लागला आणि चावू लागला
माझा बुल्ला आता फुटायचा बाकी होता, गळाला पाहिजे होता , मग मी त्याला त्याचा पोटावर झोपायला सांगितले ,,,
माझा बुल्ला मी त्याचा गांडीच्या फाकेत रगडू लागलो ...आःह त्याची गांड इतकी नरम आणि स्मूथ होती ,,, एकही केस नवता ,, मी मजेत आलो ,, माझा बुल्ला पूर्ण पेटला होता,, मी माझा बुल्ला हिसका मारून त्याच्या बिळात घुसवला,,, तो हलकासा ओरडला ,, पण मी लक्ष नाही दिले, मजेने त्याची गांड मारू लागलो ,,, माझा बुल्ल्याला थुक लावून आत बाहेर करू लागलो ,,,, माझा बुल्ला पूर्ण आत गेला ,,तो निपचित पडून होता ,मला जाम मज्जा आली ,, मी आता झोर झोरात त्याची गांड मारू लागलो ,,, १० मिनिटांनी माझा बुल्ला गाळला त्याच्या बिळात ,, आणि तसाच त्याच्या वर पडून राहिलो ,,,
थोड्या वेळाने कपडे घातले ,, आणि एक मेकांना मिठी मारून झोपलो

पहाटेच्या वेळी पुन्हा किसिंग वगरे केले , त्याने माझ्या कडून मुठ मारून घेतली
अहमदाबादला मी माझा मुकाम ४ दिवस वाढवून त्याला हॉटेलात बोलवून  रोज त्याची गांड मारली ,,,,
पण त्यांनतर कधी त्याची भेट झाली नाही , कारण मला तिथे नोकरी मिळालीच नाही.
17 comments:

 1. he mitra tuzi story kharach khup hot ani sexi hoti...
  mala khup avadali.....

  ReplyDelete
  Replies
  1. khup chan ahe tujhi stori

   Delete
  2. maji pan tashish halki gand mar na please

   Delete
  3. mala hi story khup avadli tumhala avadli asel tar mala abhismuth@gmail.com var mail kara

   Delete
 2. wow ekdam sexy insident hota,majhya barobar asa khala tar kiti maja yeil

  ReplyDelete
 3. me pan chhaka ahe. Majhi pan gand mar na plz. Me tujha lavda pan tondat ghenya karta tayar ahe.

  ReplyDelete
 4. Mala tujha lavda choku de ani nantar majhi gand mar.

  ReplyDelete
 5. khup sexy story... pune.guy@gmail.com

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 7. मला माझी कथा कशी शेअर करता येईल ??

  ReplyDelete
 8. Marathi Sex Stories , Marathi kamdhundh katha marathi sexy story on

  Read more Marathi Sexi Stories

  ReplyDelete
 9. मला अभ्यासात अनेक प्रश्न पडायला लागले आणि मी वरचेवर सुनील दादा कडे जायला लागलो. कधी सकाळी गेलो तर तो अंघोळ करून नुकताच बाहेर आलेला असायचा . वहिनी आत डबा बनवत असायची . मग ओलेत्या अंगाने, टॉवेल गुंडाळलेला दादा मला काही तरी समजावून सांगायचा. माझे लक्ष कुठे असायचे तिथे...मी तर त्याच्या केसांवरून ठिपकणाऱ्या पाण्याकडे, कधी छातीवरच्या ओल्या चिकटलेल्या केसांकडे ,कधी टॉवेल मधून बाहेर पडणाऱ्या मांडीकडे पाहत असायचो.

  त्याचा टॉवेल ओढावा आणि त्याचा बुल्ला चोखावा अशी जाम इच्छा व्हायची पण तेवढी हिम्मत नव्हती. पुढे वाचण्यासाठी

  http://chikanamulaga.blogspot.in/2018/03/blog-post_18.html?zx=7773e5f3fa01ebca

  ReplyDelete