Thursday, 5 June 2014

मनात उत्सुकता आणि तोंडाला कुलूप !


समलिंगी संबंध या विषयावरील मूलभूत प्रश्नांची शास्त्रशुद्ध उत्तरे ! स्त्री-पुरुष शारीरसंबंधांसंदर्भात मानवी जगण्याच्या अवस्था कोणत्या? स्त्री-पुरुष शारीरसंबंधांसंदर्भात मानवी जगण्याच्या चार अवस्था निसर्गाला अभिप्रेत आहेत. १) ऑटो सेक्शुअल, २) होमो सेक्शुअल, ३) हेट्रो सेक्शुअल, ४) नो सेक्शुअल कोणताही मानव प्राणी (स्त्री-पुरुष) या चार अवस्थांतूनच जावा, अशी निसर्गाची अपेक्षा असते; पण सगळीच माणसं एका अवस्थेतून दुसर्‍या अवस्थेत जात नाही. काही पहिल्याच अवस्थेत अडकून पडतात, तर काही दुसर्‍या, तर काही थेट चौथ्या अवस्थेतच जन्माला येतात. १) ऑटो सेक्शुअल (वय वर्ष 0 ते ७) जन्माला आल्यापासून सात वर्षांपर्यंत मनुष्यप्राणी साधारण याच अवस्थेत जगतो. स्वतच्या वाढीसाठी, आनंदासाठी या वयात ते मूल फक्त घेत असतं, त्याला प्रेमबिम काही कळत नाही. ‘घेणे’ हाच त्याचा या काळातला धर्म ! २) होमो सेक्शुअल (वय वर्ष ७ ते १४) आपण जी समलिंगी संबंधांची चर्चा करतोय ती या अवस्थेत खरं तर जन्माला येते. ही अत्यंत नैसर्गिक अवस्था आहे. या वयात येणार्‍या प्रत्येकाला समलिंगी व्यक्तीचं आकर्षण वाटतं. ते शरीरसुखाच्या संदर्भात असतं असं नाही; पण आपल्यासारख्याच दिसणार्‍या, आपल्याच वयाच्या (किंवा त्याहून मोठय़ाही) व्यक्तीचं आकर्षण या वयात अत्यंत स्वाभाविक. याच वयात मुलं-मुलं / मुली-मुली अशी घट्टमुट्ट मैत्री व्हायला लागते. हे सगळं त्या वयात शारीरिक, मानसिक वाढीसाठी पूरक-पोषकच असतं. त्यात ‘सेक्स’ अभिप्रेत नसतो, त्याची जाणीवही पुसटशी असते; पण आकर्षण वाटतं ते मात्र फक्त समलिंगी व्यक्तींचंच ! मात्र काही जण याच अवस्थेत अडकून पडतात. जन्मभर या अवस्थेत तरी राहतात, नाहीतर काही काळाने बायसेक्शुअल अवस्थेत जातात. समलिंगी शरीरसंबंध निर्माण होतात. कारण ही अवस्था संपत नाही. ३) हेट्रो सेक्शुअल (वय वर्ष १४ ते ४२) पहिल्या दोन अवस्थांतून पुढे सरकलेली व्यक्ती १४ ते ४२ या वयोगटात हेट्रो सेक्शुअल असते. निसर्गानेच केलेली ही रचना, मानवी वंशाच्या वृद्धीसाठी. निर्मिती आणि शरीरसुखासाठी ! या वयात सर्वसाधारणपणे विभिन्न लिंगी व्यक्तीविषयी शारीरिक आकर्षण वाटतं. व्यक्ती वयाने वाढते. शरीरसंबंध आणि जनन-वृद्धी होते. ४) नो सेक्शुअल (या अवस्थेला काही वय नाही.) काही माणसांना जन्मतच ‘सेक्स’ या गोष्टीविषयी काही रस नसतो. त्यांच्यात या प्रकारच्या भावना जन्मालाच येत नाहीत. त्यांना कोणाविषयी कधीच आकर्षण वाटत नाही. निसर्गाला वयाच्या ४२ वर्षांनंतर ही अवस्था अपेक्षित आहे. जी व्यक्ती पहिल्या तीन अवस्था पुरेपूर जगली ती आपोआप या अवस्थेत येते. ------***------ समलिंगी संबंध म्हणजे काय? समलिंग असणार्‍या दोन व्यक्तींच्या लैंगिक संबंधांना समलिंगी संबंध असे म्हणतात. समान लिंगी व्यक्तींचे म्हणजे स्त्री - स्त्री अथवा पुरुष - पुरुष यांच्यातील लैंगिक संबंध म्हणजे समलिंगी संबंध. गे आणि लेस्बियन असणे म्हणजे काय? - पुरुषाचे पुरुषाशी लैंगिक संबंध असतील तर अशा व्यक्तींना ‘गे’ म्हटले जाते. पुरुषाला फक्त पुरुषाचंच आकर्षण असणं व पुरुषाला फक्त पुरुषाशीच लैंगिक संबंध ठेवण्याची इच्छा होणं अशा पुरुषांना ‘गे’ म्हटलं जातं. तर स्त्रीचे स्त्रीशी लैंगिक संबंध असतील, तर अशा व्यक्तींना ‘लेस्बियन’ म्हटलं जातं. अशा स्त्रियांना फक्त स्त्रियांचंच आकर्षण वाटतं. स्त्रियांबरोबरच लैंगिक संबंध ठेवण्याची इच्छा असते. समलिंगी असणं अनैसर्गिक आहे का? समलिंगी असणं अत्यंत नैसर्गिक आहे. प्रत्येक व्यक्तीचे लैंगिक अग्रक्रम असतात. सर्वसामान्यपणे स्त्री-पुरुषांना एकमेकांबद्दल आकर्षण वाटतं. म्हणजेत तो त्यांचा लैंगिक अग्रक्रम असतो. त्याचप्रमाणे ज्यावेळी पुरुषाला पुरुषाबद्दल आणि स्त्रीला स्त्रीबद्दल आकर्षण वाटतं, सहवास आणि पुढे जाऊन सहजीवन व्यतित करावंसं वाटतं याचा अर्थ तो त्यांचा लैंगिक अग्रक्रम असतो. समलैंगिक असणं ही विकृती किंवा हा काही आजार आहे का? - नाही. समलैंगिकतेकडे कल असणं ही विकृती नाही. हे नैसर्गिक आहे. आणि हा कुठलाही आजार नाही. ही एक शरीराची व मनाची अवस्था आहे. जसं पुरुषाला स्त्रीचं आकर्षण वाटणं, स्त्रीला पुरुषाचं आकर्षण वाटणं, त्यांना एकमेकांशी लैंगिक संबंध ठेवावेसे वाटणं हे नैसर्गिक आहे, त्याचप्रमाणे स्त्रीला - स्त्रीचं, पुरुषाला - पुरुषाचं आकर्षण वाटू शकतं. समान लिंगाच्या व्यक्तींबरोबर संबंध ठेवण्याकडे कल असू शकतो. मात्र, आपल्या समाजाने अशा संबंधांना मान्यता दिलेली नसल्यामुळे त्याकडे विकृती म्हणून बघितलं जातं. समलिंगी संबंध ठेवणारे अनेक स्त्री-पुरुष समाजात आहेत. पण अशा नात्याला कायद्यानेही मान्यता नसल्याने पुढे येऊन आपले लैंगिक अग्रक्रम मान्य करणं त्यांना अवघड जातं. यात सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असतो तो म्हणजे समाजाची आणि कुटुंबीयांची भीती आणि अवहेलना होईल ही भावना. नैसर्गिक लैंगिक अग्रक्रम यांव्यतिरिक्त समलिंगी संबंध ठेवण्यामागे इतर काही कारणे असू शकतात का? पौगंडावस्थेत आणि तारुण्यात जी मुलं समलिंगी संबंधात अडकतात त्याला जबाबदार अनेकदा आजूबाजूचं वातावरण असतं. काही मुलांची शरीरधारणा हेट्रोसेक्शुअलच असते; पण केवळ मानसिक-भावनिक आधार शोधण्यासाठी ही मुलं समलिंगी संबंधांचा आधार घेतात. किंवा अनेकदा महाविद्यालयीन दिवसात लैंगिक आयुष्यात निरनिराळे प्रयोग करून बघण्याची इच्छा बळावते आणि अशावेळी समलिंगी व्यक्तीबरोबर लैंगिक प्रयोग करून बघणं त्यामानानं कमी धोकादायक वाटतं. समलिंगी संबंधांपासून दूर रहायचं कसं? मला अनेक पत्रं या विषयावर येतात. त्यात अनेकदा अशा संबंधांमध्ये नकळत्या वयात आलो आणि पुढे त्याची सवय झाली, असं सांगणारीही पत्रं असतात. याचा अर्थ ती व्यक्ती समलिंगी असतेच असं नाही. विविध कारणांमुळे ती अशा संबंधांमध्ये ओढली गेलेली असते. म्हणूनच काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. १) नैसर्गिकरीत्या समलिंगी व्यक्तीचं आकर्षण तुम्हाला वाटत नसेल, तर असे संबंध ठेवूइच्छिणार्‍यांपासून चार हात लांब राहिलेलं बर. २) आपल्याला क्षणिक थरार वाटतोय; पण त्याचबरोबर विभिन्न लिंगी आकर्षणही जागं आहे, असं वाटत असेल, तर या भोवर्‍यातून स्वतला अक्षरश ओढून बाहेर काढा. ३) कोणाही मित्र-मैत्रिणीला तुमच्या (शारीरिक अर्थाने) अधिक जवळ येऊ देऊ नका. ४) विशिष्ट अवयवांचा शरीर स्पर्श टाळा. ‘त्या’ अवयवांना झालेल्या स्पर्शातून जी उत्तेजना निर्माण होते ती टाळणं महाकठीण असतं. उत्तेजना-उद्रेक-उत्तेजना हे चक्र भल्याभल्यांना भेदता येत नाही. त्यामुळे कितीही मोह झाला, दबाव आला तरी शरीरसंबंधाचे प्रयोग करणं टाळा. ५) आकर्षण फारच वाटत असेल, परिस्थिती आवाक्याबाहेर जात असेल तर पालकांशी, शिक्षकांशी, मोठय़ा मित्र-मैत्रिणीशी किंवा ज्या कोणावर तुमचा भरोसा असेल त्याच्याशी बोला. मदत घ्या. ६) मुख्य म्हणजे तुमची समस्या मांडायला लाजू नका. यात काहीही चूक नाही. किंवा ते पापही नाही. समलिंगी नसणार्‍या व्यक्तीला या गुंत्यातून बाहेर यायचं असेल, तर काय केलं पाहिजे? १) समलिंगी नसणारी व्यक्ती जर अशा संबंधांमध्ये अडकली असेल, तर अर्थातच तिला यातून बाहेर येता येतं. पण त्यासाठी नेटानं आणि खूप जिद्दीने प्रयत्न करावे लागतात. २) योग्य समुपदेशन (कौन्सिलिंग), डॉक्टरांची मदत, औषधं आणि मनावर संयम याच्या मदतीने समलिंगी आकर्षणाच्या अवस्थेतून समलिंगी नसणार्‍या व्यक्तीला बाहेर पडता येतं. ३) वय कमी असेल तर गुंता कमी. मात्र, २१ ते २८ या वयोगटात या अवस्थेतून बाहेर पडणं महाजिकिरीचं होऊ शकतं. ४) प्रबळ इच्छाशक्ती असेल, तर तुमचं शरीर तुम्हाला साथ देतं आणि समलिंगी नसणारी व्यक्ती या गुंत्यातून बाहेर पडू शकते. समलिंगी संबंधांतून एड्सचा धोका आहे का? समलिंगी नसणार्‍या व्यक्तीने समलिंगी संबंध ठेवले, तर त्या व्यक्तीस एड्सचा धोका उद्भवत नाही, असा समज अनेकांचा असतो. मात्र, हा गैरसमज आहे. कशाही प्रकारच्या संबंधात असणार्‍या जोडीदारापैकी कुणालाही एच.आय.व्ही. चा संसर्ग झालेला असल्यास निरोध न वापरता आलेल्या संबंधातून एड्सचा धोका होऊ शकतो. असुरक्षित संबंधातून कोणालाही एड्स होऊ शकतो, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. समलिंगी नसलेल्या पण समलिंगी संबंधात असणार्‍या व्यक्तीला ‘तसले’ संबंध सोडून लग्न करून आयुष्य पुन्हा नव्याने सुरू करायचं असेल, तर ते शक्य आहे का? निकोप वैवाहिक आयुष्य लाभेल? मुलंबाळं होतील? का या संबंधाचा शरीरावर काही दुष्परिणाम होतात? प्रयत्न केले, समुपदेशन घेतलं तर समलिंगी संबंधांतून समलिंगी नसणारी व्यक्ती बाहेर येऊ शकते. लग्नही करू शकते. मुलंबाळंही होऊ शकतात. पण हे सारं करत असताना आपलं समलिंगी आकर्षण पुन्हा जागं होणार नाही, याची काळजी त्या व्यक्तीनं घेणं जरुरीचं आहे. कारण लग्न झाल्यानंतर आणि मूूलबाळ झाल्यानंतर सदर व्यक्ती परत समलिंगी संबंधांमध्ये गेली, तर त्याचे त्याच्या सांसारिक आयुष्यावर विपरीत परिणाम होतील. लग्न केल्यानंतरच्या शरीरसंबंधांवर परिणाम होत नाही; पण मनात समलिंगी आकर्षण तसंच असेल तर मात्र मनाचा आणि शरीराचा कोंडमारा आणि विचित्र झगडा सुरू होऊ शकतो.
Photo: मनात उत्सुकता आणि तोंडाला कुलूप !

समलिंगी संबंध या विषयावरील मूलभूत प्रश्नांची शास्त्रशुद्ध उत्तरे ! स्त्री-पुरुष शारीरसंबंधांसंदर्भात मानवी जगण्याच्या अवस्था कोणत्या? स्त्री-पुरुष शारीरसंबंधांसंदर्भात मानवी जगण्याच्या चार अवस्था निसर्गाला अभिप्रेत आहेत. १) ऑटो सेक्शुअल, २) होमो सेक्शुअल, ३) हेट्रो सेक्शुअल, ४) नो सेक्शुअल कोणताही मानव प्राणी (स्त्री-पुरुष) या चार अवस्थांतूनच जावा, अशी निसर्गाची अपेक्षा असते; पण सगळीच माणसं एका अवस्थेतून दुसर्‍या अवस्थेत जात नाही. काही पहिल्याच अवस्थेत अडकून पडतात, तर काही दुसर्‍या, तर काही थेट चौथ्या अवस्थेतच जन्माला येतात. १) ऑटो सेक्शुअल (वय वर्ष 0 ते ७) जन्माला आल्यापासून सात वर्षांपर्यंत मनुष्यप्राणी साधारण याच अवस्थेत जगतो. स्वतच्या वाढीसाठी, आनंदासाठी या वयात ते मूल फक्त घेत असतं, त्याला प्रेमबिम काही कळत नाही. ‘घेणे’ हाच त्याचा या काळातला धर्म ! २) होमो सेक्शुअल (वय वर्ष ७ ते १४) आपण जी समलिंगी संबंधांची चर्चा करतोय ती या अवस्थेत खरं तर जन्माला येते. ही अत्यंत नैसर्गिक अवस्था आहे. या वयात येणार्‍या प्रत्येकाला समलिंगी व्यक्तीचं आकर्षण वाटतं. ते शरीरसुखाच्या संदर्भात असतं असं नाही; पण आपल्यासारख्याच दिसणार्‍या, आपल्याच वयाच्या (किंवा त्याहून मोठय़ाही) व्यक्तीचं आकर्षण या वयात अत्यंत स्वाभाविक. याच वयात मुलं-मुलं / मुली-मुली अशी घट्टमुट्ट मैत्री व्हायला लागते. हे सगळं त्या वयात शारीरिक, मानसिक वाढीसाठी पूरक-पोषकच असतं. त्यात ‘सेक्स’ अभिप्रेत नसतो, त्याची जाणीवही पुसटशी असते; पण आकर्षण वाटतं ते मात्र फक्त समलिंगी व्यक्तींचंच ! मात्र काही जण याच अवस्थेत अडकून पडतात. जन्मभर या अवस्थेत तरी राहतात, नाहीतर काही काळाने बायसेक्शुअल अवस्थेत जातात. समलिंगी शरीरसंबंध निर्माण होतात. कारण ही अवस्था संपत नाही. ३) हेट्रो सेक्शुअल (वय वर्ष १४ ते ४२) पहिल्या दोन अवस्थांतून पुढे सरकलेली व्यक्ती १४ ते ४२ या वयोगटात हेट्रो सेक्शुअल असते. निसर्गानेच केलेली ही रचना, मानवी वंशाच्या वृद्धीसाठी. निर्मिती आणि शरीरसुखासाठी ! या वयात सर्वसाधारणपणे विभिन्न लिंगी व्यक्तीविषयी शारीरिक आकर्षण वाटतं. व्यक्ती वयाने वाढते. शरीरसंबंध आणि जनन-वृद्धी होते. ४) नो सेक्शुअल (या अवस्थेला काही वय नाही.) काही माणसांना जन्मतच ‘सेक्स’ या गोष्टीविषयी काही रस नसतो. त्यांच्यात या प्रकारच्या भावना जन्मालाच येत नाहीत. त्यांना कोणाविषयी कधीच आकर्षण वाटत नाही. निसर्गाला वयाच्या ४२ वर्षांनंतर ही अवस्था अपेक्षित आहे. जी व्यक्ती पहिल्या तीन अवस्था पुरेपूर जगली ती आपोआप या अवस्थेत येते. ------***------ समलिंगी संबंध म्हणजे काय? समलिंग असणार्‍या दोन व्यक्तींच्या लैंगिक संबंधांना समलिंगी संबंध असे म्हणतात. समान लिंगी व्यक्तींचे म्हणजे स्त्री - स्त्री अथवा पुरुष - पुरुष यांच्यातील लैंगिक संबंध म्हणजे समलिंगी संबंध. गे आणि लेस्बियन असणे म्हणजे काय? - पुरुषाचे पुरुषाशी लैंगिक संबंध असतील तर अशा व्यक्तींना ‘गे’ म्हटले जाते. पुरुषाला फक्त पुरुषाचंच आकर्षण असणं व पुरुषाला फक्त पुरुषाशीच लैंगिक संबंध ठेवण्याची इच्छा होणं अशा पुरुषांना ‘गे’ म्हटलं जातं. तर स्त्रीचे स्त्रीशी लैंगिक संबंध असतील, तर अशा व्यक्तींना ‘लेस्बियन’ म्हटलं जातं. अशा स्त्रियांना फक्त स्त्रियांचंच आकर्षण वाटतं. स्त्रियांबरोबरच लैंगिक संबंध ठेवण्याची इच्छा असते. समलिंगी असणं अनैसर्गिक आहे का? समलिंगी असणं अत्यंत नैसर्गिक आहे. प्रत्येक व्यक्तीचे लैंगिक अग्रक्रम असतात. सर्वसामान्यपणे स्त्री-पुरुषांना एकमेकांबद्दल आकर्षण वाटतं. म्हणजेत तो त्यांचा लैंगिक अग्रक्रम असतो. त्याचप्रमाणे ज्यावेळी पुरुषाला पुरुषाबद्दल आणि स्त्रीला स्त्रीबद्दल आकर्षण वाटतं, सहवास आणि पुढे जाऊन सहजीवन व्यतित करावंसं वाटतं याचा अर्थ तो त्यांचा लैंगिक अग्रक्रम असतो. समलैंगिक असणं ही विकृती किंवा हा काही आजार आहे का? - नाही. समलैंगिकतेकडे कल असणं ही विकृती नाही. हे नैसर्गिक आहे. आणि हा कुठलाही आजार नाही. ही एक शरीराची व मनाची अवस्था आहे. जसं पुरुषाला स्त्रीचं आकर्षण वाटणं, स्त्रीला पुरुषाचं आकर्षण वाटणं, त्यांना एकमेकांशी लैंगिक संबंध ठेवावेसे वाटणं हे नैसर्गिक आहे, त्याचप्रमाणे स्त्रीला - स्त्रीचं, पुरुषाला - पुरुषाचं आकर्षण वाटू शकतं. समान लिंगाच्या व्यक्तींबरोबर संबंध ठेवण्याकडे कल असू शकतो. मात्र, आपल्या समाजाने अशा संबंधांना मान्यता दिलेली नसल्यामुळे त्याकडे विकृती म्हणून बघितलं जातं. समलिंगी संबंध ठेवणारे अनेक स्त्री-पुरुष समाजात आहेत. पण अशा नात्याला कायद्यानेही मान्यता नसल्याने पुढे येऊन आपले लैंगिक अग्रक्रम मान्य करणं त्यांना अवघड जातं. यात सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असतो तो म्हणजे समाजाची आणि कुटुंबीयांची भीती आणि अवहेलना होईल ही भावना. नैसर्गिक लैंगिक अग्रक्रम यांव्यतिरिक्त समलिंगी संबंध ठेवण्यामागे इतर काही कारणे असू शकतात का? पौगंडावस्थेत आणि तारुण्यात जी मुलं समलिंगी संबंधात अडकतात त्याला जबाबदार अनेकदा आजूबाजूचं वातावरण असतं. काही मुलांची शरीरधारणा हेट्रोसेक्शुअलच असते; पण केवळ मानसिक-भावनिक आधार शोधण्यासाठी ही मुलं समलिंगी संबंधांचा आधार घेतात. किंवा अनेकदा महाविद्यालयीन दिवसात लैंगिक आयुष्यात निरनिराळे प्रयोग करून बघण्याची इच्छा बळावते आणि अशावेळी समलिंगी व्यक्तीबरोबर लैंगिक प्रयोग करून बघणं त्यामानानं कमी धोकादायक वाटतं. समलिंगी संबंधांपासून दूर रहायचं कसं? मला अनेक पत्रं या विषयावर येतात. त्यात अनेकदा अशा संबंधांमध्ये नकळत्या वयात आलो आणि पुढे त्याची सवय झाली, असं सांगणारीही पत्रं असतात. याचा अर्थ ती व्यक्ती समलिंगी असतेच असं नाही. विविध कारणांमुळे ती अशा संबंधांमध्ये ओढली गेलेली असते. म्हणूनच काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. १) नैसर्गिकरीत्या समलिंगी व्यक्तीचं आकर्षण तुम्हाला वाटत नसेल, तर असे संबंध ठेवूइच्छिणार्‍यांपासून चार हात लांब राहिलेलं बर. २) आपल्याला क्षणिक थरार वाटतोय; पण त्याचबरोबर विभिन्न लिंगी आकर्षणही जागं आहे, असं वाटत असेल, तर या भोवर्‍यातून स्वतला अक्षरश ओढून बाहेर काढा. ३) कोणाही मित्र-मैत्रिणीला तुमच्या (शारीरिक अर्थाने) अधिक जवळ येऊ देऊ नका. ४) विशिष्ट अवयवांचा शरीर स्पर्श टाळा. ‘त्या’ अवयवांना झालेल्या स्पर्शातून जी उत्तेजना निर्माण होते ती टाळणं महाकठीण असतं. उत्तेजना-उद्रेक-उत्तेजना हे चक्र भल्याभल्यांना भेदता येत नाही. त्यामुळे कितीही मोह झाला, दबाव आला तरी शरीरसंबंधाचे प्रयोग करणं टाळा. ५) आकर्षण फारच वाटत असेल, परिस्थिती आवाक्याबाहेर जात असेल तर पालकांशी, शिक्षकांशी, मोठय़ा मित्र-मैत्रिणीशी किंवा ज्या कोणावर तुमचा भरोसा असेल त्याच्याशी बोला. मदत घ्या. ६) मुख्य म्हणजे तुमची समस्या मांडायला लाजू नका. यात काहीही चूक नाही. किंवा ते पापही नाही. समलिंगी नसणार्‍या व्यक्तीला या गुंत्यातून बाहेर यायचं असेल, तर काय केलं पाहिजे? १) समलिंगी नसणारी व्यक्ती जर अशा संबंधांमध्ये अडकली असेल, तर अर्थातच तिला यातून बाहेर येता येतं. पण त्यासाठी नेटानं आणि खूप जिद्दीने प्रयत्न करावे लागतात. २) योग्य समुपदेशन (कौन्सिलिंग), डॉक्टरांची मदत, औषधं आणि मनावर संयम याच्या मदतीने समलिंगी आकर्षणाच्या अवस्थेतून समलिंगी नसणार्‍या व्यक्तीला बाहेर पडता येतं. ३) वय कमी असेल तर गुंता कमी. मात्र, २१ ते २८ या वयोगटात या अवस्थेतून बाहेर पडणं महाजिकिरीचं होऊ शकतं. ४) प्रबळ इच्छाशक्ती असेल, तर तुमचं शरीर तुम्हाला साथ देतं आणि समलिंगी नसणारी व्यक्ती या गुंत्यातून बाहेर पडू शकते. समलिंगी संबंधांतून एड्सचा धोका आहे का? समलिंगी नसणार्‍या व्यक्तीने समलिंगी संबंध ठेवले, तर त्या व्यक्तीस एड्सचा धोका उद्भवत नाही, असा समज अनेकांचा असतो. मात्र, हा गैरसमज आहे. कशाही प्रकारच्या संबंधात असणार्‍या जोडीदारापैकी कुणालाही एच.आय.व्ही. चा संसर्ग झालेला असल्यास निरोध न वापरता आलेल्या संबंधातून एड्सचा धोका होऊ शकतो. असुरक्षित संबंधातून कोणालाही एड्स होऊ शकतो, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. समलिंगी नसलेल्या पण समलिंगी संबंधात असणार्‍या व्यक्तीला ‘तसले’ संबंध सोडून लग्न करून आयुष्य पुन्हा नव्याने सुरू करायचं असेल, तर ते शक्य आहे का? निकोप वैवाहिक आयुष्य लाभेल? मुलंबाळं होतील? का या संबंधाचा शरीरावर काही दुष्परिणाम होतात? प्रयत्न केले, समुपदेशन घेतलं तर समलिंगी संबंधांतून समलिंगी नसणारी व्यक्ती बाहेर येऊ शकते. लग्नही करू शकते. मुलंबाळंही होऊ शकतात. पण हे सारं करत असताना आपलं समलिंगी आकर्षण पुन्हा जागं होणार नाही, याची काळजी त्या व्यक्तीनं घेणं जरुरीचं आहे. कारण लग्न झाल्यानंतर आणि मूूलबाळ झाल्यानंतर सदर व्यक्ती परत समलिंगी संबंधांमध्ये गेली, तर त्याचे त्याच्या सांसारिक आयुष्यावर विपरीत परिणाम होतील. लग्न केल्यानंतरच्या शरीरसंबंधांवर परिणाम होत नाही; पण मनात समलिंगी आकर्षण तसंच असेल तर मात्र मनाचा आणि शरीराचा कोंडमारा आणि विचित्र झगडा सुरू होऊ शकतो. समलैंगिकतेसंदर्भात कायदा काय आहे? भारतीय दंडसहिता कलम ३७७ नुसार समलिंगी संबंधांना तर मान्यता नाहीच; पण मुखमैथुन, गुदमैथुन त्याचप्रमाणे हस्तमैथुन करणे याला कायद्याची मान्यता नाही, हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. अशा प्रकारे संबंध करणार्‍या व्यक्तींना जन्मठेप अथवा काही वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. या कायद्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या समान अधिकार, व्यक्तिस्वातंत्र्य या कलमांचे उल्लंघन होते, असा आग्रह धरून या कायद्यात कालोचित बदल करण्याच्या मागणीसाठी काही सामाजिक संस्थांनी मिळून हायकोर्टामध्ये जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. समलैंगिक संबंध असणार्‍या आणि ज्यांचे नातेवाईक, मित्रमैत्रिणी समलिंगी आहेत अशा व्यक्तींनी लक्षात घ्यावेत, असे काही मुद्दे - - समलैंगिकतेसंदर्भात शारीरिक, मानसिक, कौटुंबिक व सामाजिक पैलूंचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. समलिंगी व्यक्तीला त्याच्या स्वप्रतिमेबद्दल हजारो प्रश्न निर्माण होतात. आपण जसे आहोत तसे स्वीकारले जाणार नाही, अशी भावना बळावते आणि समलिंगी व्यक्ती अनेकदा समाज आणि कुटुंबीयांच्या दबावाखाली लग्न करायला तयार होते. परिणामत लग्नानंतर जोडीदाराशी शारीरसंबंधांमध्ये अडचण तर येतेच; पण त्याचबरोबर संसार निभावून नेणेही कठीण होऊन बसते. अशा परिस्थितीत अडकलेले काही जण घटस्फोट घेतात, तर काही घटस्फोटाचे कारण समाजाला कळले तर, या भीतीपोटी नाती आणि संसार रेटत राहतात. यात फरफट फक्त समलिंगी व्यक्तीची होते असं नाही, तर त्याच्या जोडीदाराचीही होते. - मानसिक, भावनिक व कौटुंबिक तसेच सामाजिक हे सर्व पैलू एकमेकांशी निगडित आहेत. ज्यावेळी आपल्याला आपल्या स्वतच्या लैंगिकतेची ओळख होते, त्यानंतर स्वतला नाकारण्यात काहीच अर्थ असत नाही. - व्यक्तीला स्वतला स्वीकारणं जसं अवघड जातं, तसंच समलिंगी कल असणार्‍या व्यक्तीचा स्वीकार करणं तिच्या कुटुंबालासुद्धा अवघड जातं. कित्येकदा अशा व्यक्तीचा कुटुंबामध्ये स्वीकार केला जात नाही. कुटुंबातील नातेसंबंध यामुळे बिघडतात, समाजामध्ये मानहानीला बळी पडावे लागते. समलिंगी आहे म्हणून ब्लॅकमेल केले जाते, लुबाडले जाते व जबरदस्तीने संबंध ठेवण्यास भाग पाडले जाते, अन्याय, अत्याचारांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे कुटुंबीयांनी अशा व्यक्तीस नाकारू नये. अपमानाने वागवू नये.
-oksygen (lokmat)


 समलैंगिकतेसंदर्भात कायदा काय आहे? 


भारतीय दंडसहिता कलम ३७७ नुसार समलिंगी संबंधांना तर मान्यता नाहीच; पण मुखमैथुन, गुदमैथुन त्याचप्रमाणे हस्तमैथुन करणे याला कायद्याची मान्यता नाही, हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. अशा प्रकारे संबंध करणार्‍या व्यक्तींना जन्मठेप अथवा काही वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. या कायद्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या समान अधिकार, व्यक्तिस्वातंत्र्य या कलमांचे उल्लंघन होते, असा आग्रह धरून या कायद्यात कालोचित बदल करण्याच्या मागणीसाठी काही सामाजिक संस्थांनी मिळून हायकोर्टामध्ये जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. समलैंगिक संबंध असणार्‍या आणि ज्यांचे नातेवाईक, मित्रमैत्रिणी समलिंगी आहेत अशा व्यक्तींनी लक्षात घ्यावेत, असे काही मुद्दे - - समलैंगिकतेसंदर्भात शारीरिक, मानसिक, कौटुंबिक व सामाजिक पैलूंचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. समलिंगी व्यक्तीला त्याच्या स्वप्रतिमेबद्दल हजारो प्रश्न निर्माण होतात. आपण जसे आहोत तसे स्वीकारले जाणार नाही, अशी भावना बळावते आणि समलिंगी व्यक्ती अनेकदा समाज आणि कुटुंबीयांच्या दबावाखाली लग्न करायला तयार होते. परिणामत लग्नानंतर जोडीदाराशी शारीरसंबंधांमध्ये अडचण तर येतेच; पण त्याचबरोबर संसार निभावून नेणेही कठीण होऊन बसते. अशा परिस्थितीत अडकलेले काही जण घटस्फोट घेतात, तर काही घटस्फोटाचे कारण समाजाला कळले तर, या भीतीपोटी नाती आणि संसार रेटत राहतात. यात फरफट फक्त समलिंगी व्यक्तीची होते असं नाही, तर त्याच्या जोडीदाराचीही होते. - मानसिक, भावनिक व कौटुंबिक तसेच सामाजिक हे सर्व पैलू एकमेकांशी निगडित आहेत. ज्यावेळी आपल्याला आपल्या स्वतच्या लैंगिकतेची ओळख होते, त्यानंतर स्वतला नाकारण्यात काहीच अर्थ असत नाही. - व्यक्तीला स्वतला स्वीकारणं जसं अवघड जातं, तसंच समलिंगी कल असणार्‍या व्यक्तीचा स्वीकार करणं तिच्या कुटुंबालासुद्धा अवघड जातं. कित्येकदा अशा व्यक्तीचा कुटुंबामध्ये स्वीकार केला जात नाही. कुटुंबातील नातेसंबंध यामुळे बिघडतात, समाजामध्ये मानहानीला बळी पडावे लागते. समलिंगी आहे म्हणून ब्लॅकमेल केले जाते, लुबाडले जाते व जबरदस्तीने संबंध ठेवण्यास भाग पाडले जाते, अन्याय, अत्याचारांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे कुटुंबीयांनी अशा व्यक्तीस नाकारू नये. अपमानाने वागवू नये.
-oksygen (lokmat)

No comments:

Post a Comment