Sunday, 8 July 2012

तुमची कथा ?

मित्रानो तुमची गे सेक्स कथा मला सांगा  या इमेल वर rahul22@gmail.com मी त्या इथे लिहील
कृपया मराठी मध्येच कथा लिहा आणि तुमचे स्वतचे अनुभव लिहा
have fun n sex !!  :p

No comments:

Post a Comment