Tuesday, 9 October 2012

मी गे असा झालो

लहानपणी मी जिथे केस कापायला जायचो तिथला नाव्ही माझी नुनु हाताने हलवायचा
मला खूप मजा येयची .. मी दुपारी शाळेतून आल्यावर त्याकडे जाऊ लागलो , त्याच्या दुकानातच बसून असायचो .. असेच तीन चार वर्ष चालू राहिले ....

असेच एकदा मी केस कापून झाल्या नंतर त्याने माझी चड्डी काढली आणि नेहमी प्रमाणे माजी नुनु चोळू लागला... दुकानात दुपारी कोणी नसायचे ,  ह्या वेळी मी नुसता बसून नाही राहिलो . . मी त्याचा बुल्ला पकडला आणि दाबून बघू लागलो .... त्याचा बुल्ला  ताठू लागला , त्याने मग दुकान बंद करून मला मागच्या खोलीत उचलून नेले ... तिथे त्याने मला नागडे केले आणि स्वतः पण नागडा झाला... तो दिसायला सावळा  होता, त्याची छाती खूप केसाळ होती , बुल्ल्या भोवती पण खूप केस , त्याचा काळा कडक बुल्ला मस्त लांब होता ...
त्या रूम मध्ये गादि होती ,,, त्यावर त्याने मला झोपवले आणि म्हणाला आज खूप दिवसांनी इच्छा पूर्ण होतीय . त्याने मला झोपवले अनु माझ्या वर चढला... त्याचा बुल्ला माझ्या बुल्ल्या वर चोळू लागला...
मला किस करू लागला सगळी कडे, मग त्याने मला त्याच्या बुल्ल्याशी खेळायला सांगितले ... मी पण मस्तीने खेळू लागलो , मला मजा येत होती पण काही कळत नवते , मी त्याचा बुल्ला हलवू लागलो , वाकवू लागलो ,, खाली वर करु लागलो  , मग त्याने मला सांगितले के मुठीत धरून खालीवर कर ... मग मी तसे करू लागलो ....
तो म्हणाला कि आता तोंडात घे बुल्ला ... मग मी चोखू लागलो ... खूप वेळ चोखला ..मग 69मध्ये आलो आणि त्याने माझा पण तोंडात घेतला... मला खूप मस्त वाटले .... खूप वेळाने त्याने चीक सोडला ...
मग आम्ही आवरून निघालो ...
तेवा पासून मला सवय झाली गे सेक्स ची 

1 comment: