Friday, 9 August 2013

माझे भावजी

मी राहुल , माझे वय 24 , आणि ही कथा आहे माझ्या भावजींची आणि माझी. 
माझ्या चुलत बहिणीचे मिस्टर , म्हणजेच माझे जिजा /भावजी खूप सेक्सी आहेत. त्यांच्या लग्नाला साधारण १४-१५ वर्ष झाली असतील आता , पण मी त्यांना जेव्हा पहिल्यांदा पाहिलं तेव्हाच मला ते आवडले होते , गावाकडचा मर्द मराठा कोणाला नाही आवडणार? , आता ते जरी ३७-३८ चे असले  तरी दिसायला खूप सेक्सी आहेत . जिम मध्ये केलेले पिळदार शरीर , मिशी , केसाळ छाती , सावळा रंग ,

इतकी वर्ष ते पुण्याच्या बाहेर होते त्यामुळे जास्त जवळीक नवती आमची , पण मी खूप वेळा त्यांच्या नावाच्या मुठ्या मारत असे आणि खूप मनापासून त्यांच्या बरोबर एकदा तरी sex व्हावं असे वाटयचे ...
जेव्हा ते पुण्यात आले तेव्हा आमच्या घराजवळच त्यांनी घर घेतले, सारखे येणे जाणे सुरु झाले एक मेकांच्या घरी . ताई आणि भावजी दोघे नोकरी करायचे , पण भावजींना सुट्टी असायची ती गुरुवारी , त्या दिवशी ते मला घेऊन घरातल्या वस्तू आणायला जायचे . त्यांच्या मागे बसताना मला खूप मजा यायची , त्यांना खेटून बसायचो , त्यांच्या पाठीला हात लावयचा कधी गांडीला , त्यांच्या बाहूनां दाबायचं आणि त्यांच्या बॉडी ची स्तुती करायची , अस नेहमी चालायचं ,अश्याने मला जास्तच वाटू लागले की ह्यांना पटवले पाहिजे. त्यांची बॉडी खूप मस्त आणि सेक्सी होती, जीन्स मध्ये त्यांचा लंडचा उभार दिसून यायचा आणि मी बघत बसे ,,,, 
भावजी आणि माझी चांगली गट्टी जमली होती ,मी त्यांना पुण्यात फिरवायचो , पोरीं विषयी बोलयचो , कधी कधी सेक्स विषयी बोलयचो आणि हसायचो , मज्जा करायचो .
खूप वेळा दुपारच्या वेळेस त्यांच्या जवळ झोपत पण आसे , मी जाड आहे ते माझे बाहू आणि पोट दाबून मजा करायचे , आणि मी पण त्यांना करू द्यायचो कारण मज्जा यायची

एक दिवशी त्यांच्या घरी होतो आम्ही सगळे जेवायला , त्यादिवशी पहिली ठिणगी पडली ...
झाले असे की जेवण झाल्यावर मी आणि भावजी पान आणायला गेलो होतो , येताना भावजींना मुतायला लागली ,आणि त्यांनी एक ठिकाणी गाडी थांबवली,मी म्हटलो मला पण लागली आणि आम्ही दोघे एक झाडामागे जाऊन मुतायला लागलो , मी हळूच त्यांच्या कडे वळलो आणि त्यांचा लवडा बघू लागलो , त्यांनी पण मला बघितले की मी बघतोय ,पण मी बघतच राहिलो , त्यांनी माझा लवडा पण  बघितला . मुतून झाल्यावार मी त्यांच्या कडे बघून हळूच डोळा मारला, आणि त्यांनी मस्त smile दिली. आता setting लागली होती.  तिथून जाताना मी त्यांना चिटकून बसलो .. जरा जास्तच ...
त्यानंतर काही विशेष घडले नाही , मी पण वाट बघत होतो एखाद्या संधीची ,
आणि एक दिवशी संधी आली, माझे काका आजारी पडले आणि त्यांना हॉस्पिटल मध्ये ठेवले होते त्यामुळे ताई तिकडेच गेली होती , ताईने मला भावजीन बरोबर राह्यला सांगितले , :P
आता तर संधीचे सोने करायचे होते , बुधवारी  रात्री मी आणि भावजी काकांना भेटून   हॉस्पिटल मधून निघालो ,वाटेत एका हॉटेल मध्ये जेवलो ,माझ्या मनात प्लान चालू होता की आज रात्री काही तरी होयला पाहिजे... आणि भावजी पण शांत होते ,  जेवण झाल्यावर बाहेर  भावजी म्हणाले थांब इथेच मी आलो जाऊन , मी थांबून वाट पाहू लागलो , थोड्यावेळाने ते जाऊन आले तर  पण मी काही म्हणलो 
आणि आम्ही घरी आलो , आल्यावर सोफ्यावर बसून गप्पा मारू लागलो .मी त्यांना विचारले की "काय सिगरेट प्यायला गेला होता का मगाशी ? "
"नाहीरे मी सिगरेट पितो का ? " 
"मग कुठे गेलता ?"
"असच काम होत "
मी वळून त्यांच्या जवळ आलो आणि म्हणलो 
"कसलं काम "
"काही नाही सोड तो विषय नंतर सांगेल "
"नाही आताच्या आत्ता सांगा "
"काम होत संगीतलना , मोठ्यांची कामे असतात " अस म्हणून ते हसले 
"मी म्हटलं बाहेर लफड आहे काय "?
"चुप्ये काही पण काय "
"मग सांगाना .....मी पण मोठाच आहे "
"हो का ? बर ... हे बघ कंडोमची पाकीटं आणायला गेलो होतो बास ?? " 
मी खूप खजील झालो आणि लाजलो , हसून म्हणालो ,"हो आता सुट्या काढल्यात ना तुम्ही दोघांनी " आणि कंडोम चे पाकीट घेतलं हातात आणि वाचू लागलो , "XXL ? "अस म्हणून हसलो ,,,आणि डोळा मारला  "मी कधी नाही वापरलं कंडोम "
ते म्हणाले " का ? असंच कस सेक्स करतोस ? " 
" मी नाही केलं कधी सेक्स अहो "
"बस का खोटारड्या , तुझ्या मागे पुढे तर खूप जनी असतील , इतक्या सेक्सी मुलाला कोणी सोडेल का ? पोरींना असा गुटगुटीत आवडत असेल की " आणि त्यांनी जवळ येऊन माझा दंड हळुवार दाबला . त्यांची जवळीक आज संशयास्पद होती..
 "आहो नाही केलं, मला पोरींची लफडी नाही आवडत , एकच कधी झाली तर लग्ननंतर "
"हो का ? मग पोरं का ? " त्यांनी अस म्हटल्यावर मी जरा चमकलो  , पण हीच संधी होती आता , मी नाही म्हटलो तर चान्स गेला असता , मी मुद्दाम म्हणलो " मी म्हणालो तुम्हाला कोणी सांगितल ? " माझी धडधड वाढली , निशाणा लागला नाही तर खूप घाण झाली असती उगाच ...पण ते हसले " आणि म्हणाले "मी तर असाच तीर मारला तो लागला की बाळा तुला "आणि ते हसले . आणि माझ्या गाल चोळून ओढला आणि हातानी पप्पी घेतली 
मी म्हणालो "ओ भावजी कोणाला बोलू नका राव ,मी पण खूप वर्ष झाली नाही केलं ओ "
"अरे नको घाबरू , करायचं तेवा कर पण कंडोम वापर  : हे पण चालत आज काल  , माहित आहे मला" 
आता तर मी खुपच आनंदून गेलो ... 
भावजी मला विचारू लागले की मी कधी आणि कुठे सुरु केलं हे सगळ , मी पहिले नाही म्हटलो सांगयला पण त्यांनी कोंडमच सांगितल होत मग मला पण सांगाव लागल  , मी सांगू लागलो एक एक कथा माझ्या ,

सांगता सांगता एक ठिकाणी मी सांगितल " ... मग मी त्याचा तोंडात घेतला आणि खूप वेळ चोखला ...." भावजी म्हणले "तू चोखलास ? " 
मी म्हणलो "हो मला आवडत कधी कधी  हे हे हे हे  "आणि मी लाजलो ... आणि त्यांच्या हातावर डोकं झाकलं 

भावजी म्हणले "बस बस आता बस कर , उगा तापवू नको ... 
मी म्हणलो "अहो तुम्ही try करा की , तोंडात देऊन बघा  कधी , मजा  येते कोणी आपला चोखला की ... 
भावजी म्हणले "हा राव मी पण बिपी मध्ये पाहिलं पण बायको नाही करत राव"
मी म्हणलो "अरे तुम्ही मग लय मजा मिस करता चोखायला आणि चोखून घ्यायला खूप मज्जा येते भावजी " अस म्हणून मी हळूच त्यांच्या मांडी वरून हात फिरवला आणि त्यांच्या लंड वर हात ठेवला , ते तापले होतेच , त्यांना राहवलंच नाही त्यांनी मला जोरात ओढून घेतले आणि किस करू लागले मला मी पण तुटून पडलो त्यांच्यावर आणि त्यांचे ओठ चोखू लागलो .
किस करता करता मला त्यांनी सोफ्यावरच आडव केलं आणि माझ्या वर आले आणि मला किस करू लागले सगळी कडे , हळूच माझ्या कानात म्हणाले " कोंडम तुज्या साठीच आणले आहे बाळा , तुझ्या आवडीचा फ्लेवर आणला आहे  , बायको बरोबर कोणी कोंडम लावत का वेड्या ? " 
आणि मी हसलो आणि त्यांचे कपडे काढले त्यांची केसाळ छाती वर  हात फिरवू लागलो .. त्यांचा लंड बाहेर काढला मुठीत घेतला आणि चोळू लागलो , त्यांचा लंड पूर्ण कडक झाला होता , खूप मोठा आणि जाड लंड होता , त्यांनी माझा लंड पण काढला आणि चोळू लागले , मला म्हणाले "खूप मस्त लंड आहे तुझा पण माझा मोठा आहे तुज्या पेक्षा  "आणि त्यांनी तोंडात घेतला आणि चोखू लागले, माझ्या बॉडीत करंट आला , मी एकदम शहारून गेलो ....मला खूप मस्त वाटत होते. मी त्यांच्या डोक्यावरून हात फिरवत होतो ... मी त्यांना म्हणालो भावजी , "तुमचा द्याना माझ्या तोंडात 69 करू ", सोफ्या वर जागा नवती म्हणून आम्ही बेडरूम मध्ये गेलो  
आणि  एक मेकांना पहिले मिठी मारली .किस केले ..
मी भावजींना विचारले, "तुम्ही कधी केलं होतं का हो गे सेक्स? "
भावजी म्हणाले "हो रे कॉलेज मध्ये असताना तुज्या सारखाच एक मुलगा होता , त्याच्या बरोबर मी केलं, आणि जेव्हा तुला बघितलं तेव्हा पासून तुझ्या बरोबर करावसं वाटायचं , आता तू मोठा झालास म्हणून जास्तच करावसं वाटल"
मग त्यांनी मला बेड वर झोपवलं आणि एकमेंकांचा  तोंडात घेऊन चोखू लागो 69मध्ये ,भावजींचा लंड चोखताना खूप मस्त वाटत होत आणि ते पण मन लाऊन माझा चोखत होते, माझी बॉडी नरम आहे , ते मस्त दाबत होते , माझी छाती पण मोठी आहे ,बुब्स सारखी , ते दाबून दाबून मज्या घेत होते .
पुन्हा सरळ झाले आणि माझी छाती चोखू लागले, मला म्हणाले "मजा आणली गड्या , खाऊ की गिळू अस झालंय मला " आणि पुन्हा माझ्या बुब्स वर तुटून पडले.
अधून मधून ते चावे घेत होते हळुवार पणे , त्यांचा प्री-कम माझ्या मांडी वर सांडत होता . 
भावजी माझ्या छातीवर बसले , फ्लेवर चा कंडोम चढवला आणि माझ्या तोंडात दिला आणि माझे तोंड झवू लागले.. मी त्यांची गांड पकडून त्यांचा मस्त चोखू लागलो , त्यांच्या गांडीत बोटे चोळत होतो , आणि घुसवू लागलो हळू हळू
तेवढ्यात एक झोरात झटका देऊन भावजींनी त्यांचा लंड बाहेर काढला , त्यांचा गळाला होता ,माझं पण शरीर थरथरत होत ,खूप गरम झालो होतो .. लंड साफ करून तसेच माझ्या वर पडून राहिले. मला किस केले , मला मिठीत घेऊन बसले
मी पण हळुवार पणे त्यांच्या गालावर किस केले, माझा गळाला नव्हता म्हणून मी त्यांच्या वर चढलो आणि माझा लंड त्यांच्या लंड वर चोळू लागलो , त्यांची केसाळ छाती कुरवाळू लागलो , त्यांची छाती चोखली ,त्यांच्या  नरम झालेल्या लंड वर माझा गाळला , आणि तसाच पडून राहिलो ...


बाकीची कथा नंतर...  अजून पूर्ण रात्र बाकी होती.....

7 comments:

 1. new story pathav lavkar.

  ReplyDelete
 2. khupch sexi story ahe mitra..........;-)

  ReplyDelete
 3. are new story chi vaat baghtoy mitraa...

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 5. my pr id 25m_top..

  ReplyDelete
 6. mi mazya driver la blowjob dila hota.. tyachi wife karat nai mhanun...

  ReplyDelete
 7. wow... wanna meet you. email me on- pune.guy@gmail.com

  ReplyDelete