Friday, 20 December 2013

मी ओपन झालो ...

मित्रानो माझे नाव रयान आहे ,
जानेवारी 25 2009 मी नेहमी लक्षात ठेवील .त्या संध्याकाळी  मी ओपन झालो ,
मी , माझ्या अंथरूणावर लोळत होतो आणि गाणे ऐकत   विचार करत होतो . मला नेहमी,  माझा भाऊ आणि माझ्या  मित्रांपेक्षा  वेगळे आहे  माहीत होते . ते करायच्या  त्या गोष्टीत मला आनंद कधीही नाही होयचा. पण मुख्य फरक होता - मी मुलांकडे  आकर्षित असायचो.  मी हे माझ्यासाठी  खूप ' सामान्य ' वाटत होता तरी , मी कोणालाही सांगू शकत नवतो त्यामुळे घाबरलेलो  होतो .


" मी मला काय होईल  आणि माझे कुटुंब काय विचार करतील ह्या विचाराने घाबरत होतो   . मला माझ्या पालकांना   सामोरे जाता येत नव्हते  नाही . मी  समलैंगिक  नाही असे ते मला पटवून देतील आणि माझ्या वर काहीतरी उपाय वगरे करतील असे वाटत होते म्हणू मी कधीही सांगू शकलो नाही
यावेळी, मी एक गे पार्टनर बरोबर  डेटिंग चालू  केले होते  आणि आम्हांला आज ना उद्या ओपन होणे गरजेचे वाटत होते पण कसे ते कळत नव्हते
थोडा विचार केल्यानंतर ,मला सुचले , मी माझे मत  स्पष्ट करण्यासाठी आणि आई वडिलांना सांगण्यासाठी पत्र   लिहायचे  ठरविले. मी पत्र लिहिले ,मी त्या  रात्री बाहेर रहायचे ठरवून एका मित्राकडे रहायचे ठरवले  ,  तो  मला नेण्यासाठी  माझ्या घरी आला , तेव्हा मी दार आणि काडीच्या  दरम्यान पत्र ठेवले आणि गेलो  ... माझी  आई सकाळी ते  बघणार हे  माहीत होते.

मी मुळीच झोपलो  नाही . सूर्य उगवल्यावर मला भान आले , मी घरी जाऊन त्यांना पत्र मिळण्यपूर्वी घेऊ का याचा विचार करू लागलो  .पण  खूप उशीर झाला होता.
 त्या सकाळी मला  दोन SMS  आले.  एक माझ्या वडिलांनी  "where are you ? we love you Ryan. "  आणि दुसरा आईकडून आला होता "no matter what we love you ryan , come home , where are you ? "
हे SMS बघून मी खूप जोर जोरात रडलो , पण खूप हलक वाटत होते आता , मनावरचे मोठे दडपण दूर झाले होते, एखाद्या पिंजऱ्यातून बाहेर पडल्यावरचा आनंद जाणवत होता.

जेव्हा आईवडील तुमच्या पाठीशी असतात मग तुम्ही जग सुद्धा जिंकू शकतात, बिन कामाचा समाज काय म्हणेल हे महत्त्वाचे  नसते. चार मित्र गमवले गेले तरी चालत पण त्यातूनच कोण तुमचे खरे मित्र तेही कळत . स्वतः वर प्रेम करायला शिकले पाहिजे. देवाने सर्वांना जगण्याचा अधिकार दिला आहे.तेव्हा जगा आणि जगू द्या.!

No comments:

Post a Comment