Saturday, 5 October 2013

मीच का ?

नमस्कार मी दर्शन मुळचा सोलापूरचा. हा blog वाचूनच मी हि story लिहित आहे. हि story

पूर्णपणे खरी आहे.मी दहावीत असताना माझ्या मित्राने(महेश) मला gay sex साठी तयार केले. त्या

आधी मी सरळ मुलगा होतो. शाळेत असताना तो माझ्या बाजूला बसायचा.आणि हळू हळू मज्जा मस्ती

करत त्यांनी एकदा माझ्या मांडीवर हाथ ठेवला.मला चांगले वाटले आणि वाटल कि एकधी मुलगी जर

अस केली असती तर असच वाटल असत न मला.... असा विचार करून मी त्याला अडवल नाही किंवा

माझ्यात तेवढी हिमत नव्हती... मी गप्पच बसलो थोड्या वेळाने तो त्याचा हाथ माझ्या मांडी वरून वर

वर सरकावायला लागला आणि मला काहीच करता आल नाही.बाकी मुलांनी बघू नये म्हणून मी बेंचचा

कप्प्यामध्ये ठेवलेल्या दाफ्तरच कवर माझ्या मांडीवर ओढून घेतलो.त्याला हि कळाल होत कि मी

काही बोलणार नाही हे समजून त्याने माझा बुल्ला पकडला. आधी उठला नव्हताच पण तो जसजसा

चोळू लागला तसा बुल्ला tight झाला. मी त्याचा हाथ दूर सरकवला. मनात धड धड होत होती तो गुप्प

बसला .पण त्याला कळले होते कि मी कुणाला नाही सांगणार त्यामुळे तो सारखा मांडी वर हाथ ठेऊन

हाथ वर सरकावायचा प्रयत्न करू लागला. नंतर नंतर त्याने माझा हाथ त्याचा हातात घेतला आणि

त्याचा मांडी वर ठेवला आणि म्हणाला

"असच कर मला सुद्धा "

मी हाथ कधीच प्रयत्न केला तर त्याने माझा हाथ पकडून ठेवला. (हि वेळ येईपर्यंत एक 15

दिवसांचा वेळ गेला असेल ). आता मला पण त्याचा किती मोठा असेल हे जाणून घ्यायची इच्चा होती

पण मला त्यावेळेस काहीच काळात नवत कि gay sex म्हणजे काय असत infact 2005 मध्ये "gay"

हा word पण नव्हताच कि... मी त्याला प्रतिसाद देऊ लागलो. मी तो सांगितल्याप्रमाणे त्याच बुल्ला

पकडू लागलो समोर lecture चालू असैचे आणि आम्ही दाफ्फ्तेरचा cover खाली हे असले काम करत

असैचो...काही दिवसांनी मला स्वताचीच चीड येऊ लागली आणि मी शाळेचा बाहेर असताना त्याला

मी फटकारले... तरीही तो सुधरेना म्हणून मी मित्रांसोबत जागा बदलून मागे जाऊन बसू लागलो...थोडे

दिवस असेच गेले ... मी एक हुशार student होतो so मी अभ्यासात मन रामावलो आणि 10th

संपव्लो .अगदी चांगल्या markani पास झालो .तसा तो अजूनही भेटत असैचा पण मी थोडा strong

झालो होतो so तो आता हिम्मत करत नवता...

नंतर मी 11th ला admission घेतलो तो हि माझ्यासोबतच admission घेतला. पण divisions

वेगळे वेगळे होते so आम्ही दूर होतो. पण library मध्ये असताना तो पुन्हा माझ्या जवळ येउन

बसला. मला वाटल होत तो आता सगळ विसरून गेला असेल पण त्याने मांडी वर हाथ ठेवला आणि

मी गडबडलो मला कळाल कि पुन्हा तेच होणार. मी उठीचा प्रयत्न केला तर त्याने मला हाथ धरून

बसवले. table चा opposite बाजूला मुलगा होता त्याला काही कळू नये म्हणून मी गुप्प बसलो...

त्याला आता chance मिळाला होता तो असच सोडणारा नवता. पण ह्या वेळेस त्याने बुल्ला pant

वरून नाही पकडला. त्याने chain काढली आणि आत हाथ घातला. मी खूपच घाबरलो होतो मला काहीच

काळात नवते कोणीतरी पाहिलं तर की होइएल ह्या विचारात होतो मी. थोड्या वेळाने त्याने माझा बुल्ला

चोळून chain ओढली आणि गेला निघून. (खरच संगीच तर आता मला पण आकर्षण वाटेत होत

त्याचा किती मोठा झाला हे बघायची)... त्यामुळे मी तो बोलावल्यावर library मध्ये जाऊ लागलो. पण

तिकडे कोणीतरी बघायची खूप chancesहोते म्हणून त्याने मला त्याचा घरी बोलावले. मी म्हणालो ठीक

आहे. मी संध्याकाळी गेलो त्याकडे तो night pant वर होता. त्याने मला आत बोलावले मी आत गेलो.

hall मध्ये sofa वर बसलो. तो पाणी घेऊन आला मी विचारल

 कोण नाही का घरी ??

तो म्हणाला “ नाही ”

कुठे गेलेत ??

तो म्हणाला "बाहेर गेलेत म्हणूनच तर बोलाव्लो तुला "

अस म्हणून त्याने दरवाजा बंद केला आणि माझ्या जवळ येउन बसला. आम्ही दोघ त्यासाठीच जमलो

होतो पण काहीच बोलत नवतो. थोड्या वेळाने त्याने मांडी वर हाथ ठेवला आणि हळू हळू चोळत हाथ

वर सरकावायला लागला. मी गुप्प्च बसून राहिलो. थोड्या वेळाने त्याने माझा हाथ त्याचा बुल्ल्याव्र

ठेवला आणि म्हणाला मला पण कर असच मी त्याचा बुल्ला pant वरूनच पकडला तर मला तो खूपच

मोठा (जाड) वाटला. मी हिम्मत करून त्याची pant थोडी काढली आणि त्याचा बुल्ला पहिल्यांदा पहिला.

मी हाथ लावला आणि चोळू लागलो. थोडे चोळून झाले कि त्याचा बहुतेक sperm आला तो लगेच बुल्ला

पकडून आत bathroom मध्ये गेला आणि pantवर करूनच आला. नंतर मी काही touch केला नाही.

त्याने थोडा माझा बुल्ला चोळून pant वर केली माझी. आणि आम्ही निघालो

असेच वेळ मिळाल्यावर आम्ही त्याचा घरी भेटीईचो . पण कधीच हाथ लावण्यापुढे

गेलो नाही ...

12th चा result लागला. मला खूपच कमी marks पडले. त्याला हि कमीच होते... नंतर तो

पुढे engineering करण्यासाठी गेला सांगलीला. आणि मी graduation साठी इथेच थांबलो. मला ह्या

नादाला लाऊन तो निघून गेला होता. मी internet वर sites बघू लागलो... आता मला त्याबद्दल

attraction वाढत होत पण कोणीच gay frnd नवता. काही दिवसांनी कळाल कि तो YD झालाय आणि

सोलापुरातच आल... मी contact केला नि भेटलो आम्ही... मी त्याला sms केला कि मला तुझा तोंडात

घायचा आहे. तो म्हणाला घरी ये. मी पटकन गाडी घेऊन घरी गेलो. पण थोडा घाबरलो होतो मनातून की

काय होइएल म्हणून. त्याने दरवाजा उघडला आणि मी आत गेलो. या वेळेस हि कोण नवते मी sofa

वर बसलो. आणि तो जवळ येउन बसला ह्या वेळेस मी सुरुवात केली. मी पटकन त्याचा बुल्ला धरला

आणि pant चा बाहेर काढ्लो... आता त्याचा बुल्ला जाड झाला होता. पण लांब नवता. समोरचा भाग

फुगीर जाड झाला होता. मी हातात घेऊन बगत होतो

"आता मोठा झालाय रे आधीपेक्षा "

"हो , तोंडात घेणार होतास न "

"हो मला try करायचा होता "

"घे कि " अस म्हणत त्याने माझ डोक धरल आणि खाली तोंड वाकवला माझा... स्वताची मांडी थोड वर

करत बुल्ला माझ्या तोंड जवळ आणला . नकळत माझ तोंड उघडल गेल आणि त्याने माझ्या तोंडात

त्याचा बुल्ला घुसवला. मी तोंड बंद केलो . त्याचा बुल्ला माझ्या तोंडात आला होता. मी पटकन बुल्ला

तोंडातून बाहेर काढ्लो आणि तेवढ्यात तो म्हणाला

"काही होत नाही घे रे "

आणि पुन्हा माझ्या तोंडात बुल्ला दिला मी नुसताच बुल्ला तोंडात धरलो आणि थोड्या वेळाने कादलो.

(कसे चोकायचं हे मला माहितही नवते )...

त्यानंतर पुन्हा एक वर्षाचा gap आला तो पुन्हा सांगलीला गेला असा त्याचा भाऊ म्हणाला. पण एके

दिवशी त्याने call केला

"कुठे आहेस ??"

मी म्हणालो " घरीच "

"बाहेर ये मी आलोय "

मी बाहेर गेलो तर तो आला होता. घरात family member होते म्हणून मी त्याला वर घेऊन

गेलो. वरचा room मध्ये computer होता. मला मनातूनच आनंद झाला होता. आम्ही computer

समोर 2 chairs घेऊन बसलो. काही वेळ दोघे गुप्प्च बसलो. पण मला राहवत नव्हत मी हाथ घातला

आणि त्याचा बुल्ला हाथ घालून बाहेर काढून बघितला तो आधीच tight झाला होता. मी थोडाही वेळ

वाया घालवला नाही. पटकन उठलो आणि दरवाज्याला कडी घातली आणि परत येउन बसलो आणि

त्याला काहीच न विचारता त्याचा बुल्ला तोंडात घेतलो... मनापासून चोकू लागलो मला कळलच नव्हत

कि किती वेळ गेला ते.मी त्याला काहीच म्हणालो नाही. तो हि आल्यापासून काहीच म्हणाला नाही.

फक्त गुप्प बसला होता. आणि त्याचा बुल्ला माझ्या तोंडात .मी त्याकडे वर बघत नव्हतो फक्त

बुल्ला आणि अंडे चोकण्यात माझ लक्ष्य होता. कदाचित झाली असतील 15 मिनटे आणि त्याला

control झाल नाही आणि त्याने माझ्या तोंडात sperm सोडला. माझ्या तोंडात घश्या पर्यंत बुल्ला

होता so मला काहीच कळाल नाही नकळत sperm पोटात गेला. मी सावरलो आणि पटकन त्याचा

लवडा दाबून जेणेकरून सगळा sperm बाहेर येऊ नये आणि म्हणालो

"सांगायला येत नई का रे "

तो गुप्प्च होता त्याने बुल्ला माझ्या हातातून काढून घेतला आणि तसाच आत ठेवला. त्याने chain

बंद केली. आणि आम्ही थोडा वेळ बसलो बोलत. first timech आम्ही freely बोलत होतो...(जेव्हापासून

त्याने हे धंदे सुरु केले तेव्हापासून आमचा मध्ये बोलणच नव्हत जास्त फक्त करायचं ते करत होतो

)तो थोड्या वेळाने निघून गेला . पुन्हा 8 दिवसांनी आला न सांगता, न बोलावताच. मी वरच बसलो

तो अभ्यास करत. पुन्हा एकदा थोडा वेळ गेल्यानंतर मी त्याचा चोकायला घेतला. मी बुल्ला तोंडात

घेतला .... पण ह्यावेळेस तो रागात होता.... काहीतरी झाले होते. माझ्यावर राग काढायला सुरुवात

केल्यावर मी

 "निघ चालता हो इथून परत आलास तर बघ याद राख "

 म्हणालो माझ्या घरात येउन उद्धट वागल्यावर मला राग आला मी हाकलूनच लावलो त्याला .तीच

शेवटची भेट होती आमची भेटण्याची. पण mobile वरून sms contactसुरु होते... तो आता कोल्हापुरात

आहे असे सांगतो पण काही माहित नाही. त्याचा भावाने सांगितले कि तो परत YD झालाय. पण तो

म्हणत होता कि मी jobला आहे. मी विचार केला नाही जास्त. मी अभ्यासात लक्ष्य दिलो आणि मस्त

job मिळवून settled आहे....

मला नाही माहित यात चूक कोणाची माझी का त्याची ??

एका सध्या मुलाला त्याने अस बिघडवल... gay बनवला...मी पूर्ण gay नाही bisexual

आहे. मला पोरी पण आवडतात. girfriend पण आहे... पण मी आता Planetromeo वर असतो. ह्या

गाळातून आता सुटका नाही. खूप प्रयत्न करून ह्यातून बाहेर पडायाचा प्रयत्न करतोय...intersting

आहे कि नाही माहित नाही. पण मला माझ मन मोकळ करायचं होत so हे लिहिलो ..अजूनही भरपूर

माझ्यासोबत घडलेल्या stories आहेत planetromeoचा ...पण आता नाही सांगेन पुन्हा.

आता planetromeo वरून भरपूर मुलाना भेटलो पण कधी कुणाचाही तोंडात नाही घेतला... माझा

मात्र आता भरपूर मुलांनी चोकला आहे ... मी top guy आहे... चोकून घायला ... handsome मुलांची

ठोकायला मला आवडत... मी cute , gud looking आहे so आता कोणी नाही म्हणत नाही.

तोपर्यंत HAPPY HUNTING
-

Sagar

2 comments:

  1. nice heart touching. i would like to read u more

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete