Sunday, 11 May 2014

माय गे लाईफ

आमच्या घराच्या चाळीत एक भाडेकरू होते. त्यांचा एक मुलगा होता, जो माझ्यापेक्षा जवळजवळ 10 वर्षे मोठा होता आणि मी तेव्हा 8 वर्षांचा तिसरीत होतो. त्यावेळेला हे समलिंगी वगैरे काहीच ठाऊक नव्हते. तर त्याने मला एक दिवस घरी कोणी नसतांना बोलावले, जवळ बसवले. मग मला म्हणाला, तूला केळं आवडतं का । मी हो म्हटलं. मग तो म्हणाला मी पण तुला एक केळं देतो असे म्हणून त्याने माझा हात त्याच्या पॅंटमध्ये घातला, त्याचे लिंग माझ्या हातात देऊन दाबायला सांगितले. मग त्याने ते बाहेर काढले आणि म्हणाला की आता हात खाली वर कर, तर मला काय मी तसे केलं. तर त्याचे ते लिंग कडक झाले. मग तो म्हणाला की, तुला हे केळं खायला आवडेल का, तर मलाही काही कळत नव्हते तरी हो म्हटले. मग त्याने माझ्या तोंडात त्याचे लिंग दिले आणि चोखायला सांगितले. मग माझ्या तोंडातून काढले आणि तो बाथरूम मध्ये गेला. मागोमाग मी पण गेलो काय करतो ते पहायला, तर तो स्वतःचा हलवण्यात गर्क असल्याने, त्याला मी मागे आहे ते आधी कळले नाही, तर मी तेव्हा काय पाहिले हे आता मला कळते, की त्याचा रस त्याने बाहेर सोडला आणि इतक्या प्रमाणांत की जवळजवळ अर्धा ग्लास, मी पण चक्रावून गेलो होतो. मग त्याला कळले की मी मागे आहे. तर मग तो मला ओरडला की मी का आत गेलो म्हणून. नंतर मग त्याने मला घरी जाऊ दिले. असे काही दिवस चालले होते. मग एक दिवस त्याने मला त्याचा रस पिण्यास सांगितले, म्हणजे त्याने माझ्या तोंडातच मुखमैथून केले, अर्थात तेव्हा मला ते आवडले नाही, आणि मला उलटी होईल असे वाटले. मग मी जेव्हा जायला नकार देऊ लागलो तेव्हा त्याने मला धमकी दिली की तो माझ्या घरी, आजीला, आईला सांगेन म्हणून. तोपर्यंत आमच्या चाळीतील काहीजणांना शंका आली होती त्याच्याबद्दल. मग जेव्हा त्या मोठ्यांचे आणि माझ्या आई-आजीचे बोलणे ऐकले, तेव्हा धीर एकवटून माझ्याबरोबर त्याने काय केले ते सांगितले. त्यानंतर सगळी मोठी माणसे चिडली, रागावली (मला नाही) त्याच्यावर. मग त्याच्या आई-वडिलांना सांगून त्याला पुण्याला त्यांच्या घरी परत पाठवला.

त्यानंतर साधारण मी 11वीला जाईपर्यंत तसे काहीच झाले नाही. पण मला माझ्यातील या आकर्षणाची जाणीव झाली, तो प्रसंग असा होता की, एकदा 11वीच्या पावसाळ्यात घराच्या मागच्या बाजूच्या घरातील नारळाच्या झाडावर वीज पडली. आणि आमच्या आणखी एका भाडेकरूंचा मुलगा घाईघाईने घरात होता तसाच बाहेर पळाला, हे पहायला की कोणाला काही झाले नाही ना । तर तो जेव्हा परत आला तेव्हा तो पावसाच्या पाण्याने निथळत होता. नुसत्या अर्ध्या हाफ पॅंटवर असल्याने वरचा भाग उघडा होता. तर त्याचे ते पाणी निथळणारे केस आणि छातीवर ती टरारलेली स्तनाग्रे पाहून, माझ्या काळजाचे जणू पाणी-पाणी झाले. कानशिले गरम झाली आणि माझे लिंगही ताठ झाले होते. तेव्हा हे काहीतरी वेगळे आहे याची जाणीव झाली.
नंतर परत 1-2 वर्षे तसे काहीच घडले नाही. पण मी ईंटर कामर्सला असतांना माझा एक बंगाली मित्र होता. त्याची जागा लहान आणि आमचे घर खूप मोठे म्हणून तो अभ्यासाला माझ्याकडे येऊ लागला. तो दिसायला फारसा आकर्षक नव्हता, काळा-सावळा होता. त्याचे केस थोडे कुरळे होते, त्याने ते थोडे वाढवले होते. (मला पहिल्यापासून कोणाच्याही चांगल्या केसांचे खूपच आकर्षण होते आणि ते का होते हे तेव्हा माहित नव्हते.) पण तो बंगाली मित्र नेहमी लक्स-सुप्रीम साबणाने आंघोळ करून यायचा आणि केसांना कसलेले सुवासिक तेल लावून यायचा. त्या मिश्रित वासाने माझ्या लैंगिक भावना उफाळून यायला लागल्या, कानशिले गरम व्हायची. तर तो अभ्यास करतांना त्याच्या केसातून कंगवा फिरवायला मला खूप आवडायचे. मग हळूहळू माझे हात त्याच्या छातीपर्यंत जाऊ लागले. जरी तो बारीक होता तरी त्याची स्तनाग्रे खूपच टणक व टोकदार होती. तरी त्याची निप्पल्स कुरवाळायला मला खूप आवडायचे. तसा तो पण काही फारसा विरोध करत नसे. मग तो जेव्हा माझ्याकडे झोपायला पण यायला लागला, तेव्हा मग हळूहळू माझे हात त्याच्या गुप्तांगाकडे जाऊ लागले. त्याची बॉडी पण फारशी मसल्ड नव्हती तरी त्याच्या स्नायूंमध्ये एक प्रकारचा विशिष्ट लवचिकपणा किंवा स्पंज सारखे होते. विशेषतः त्याच्या मांड्या आणि पार्श्वभाग, जो मी नेहमी हाताने कुरवाळीत असे, दाबत असे. मग पुढे पुढे त्याच्या लिंगशी खेळायला सुरुवात झाली. मला मुखमैथून करायला खूप आवडायचे (आणि अजूनही). तसं मी 3-4 वर्षे त्याच्याबरोबर मजा मारली पण त्याच्याकडून तितकासा लैंगिक प्रतिसाद नव्हता. मग काही कारणांवरून आमच्यात वितुष्ट आले, तो मला टाळू लागला आणि आमच्या ग्रुपमधील काही विघ्नसंतोषी मित्रांनी त्याचे कान भरण्यास सुरुवात केली आणि तोही फिरला माझ्याविरुद्ध. मग आमचे संबंध संपुष्टात आले.

नंतर मग परत 3-4 वर्षे काहीच घडले नाही. मग परत एकदा मी एके ठिकाणी नोकरीला लागलो. तिथे एकाबरोबर ओळख झाली. मग हळूहळू मैत्री झाली. तो दिसायला साधारण गव्हाळ रंगाचा होता. पण त्याचे डोळे घारे होते, त्यामुळे मी त्याला बोक्या म्हणायचो. त्याचे केस साधारण सोनेरी रंगाचे होते. तसेच त्याच्या मिशा पण सोनेरी रंगाच्या होत्या. पण त्याचा नितंबांचा भाग खूपच आकर्षक होता. त्याच्याशी जास्त वेळा नाही झाले, पण जेव्हा झाले तेव्हा सुद्धा ते एकतर्फीच माझ्याकडून होते. 1-2 वेळा त्याच्या लिंगाचा स्पर्श अनुभवला, त्याचे लिंग सगळ्यांसारखे गोल नव्हते, थोडेसे चपटे आणि लांब होते. तोही माझ्या घरी रहायला आला होता. पण मग बहुतेक माझ्या या संवयीमुळे गेला असावा. त्याने पण नंतर काहीच संबंध ठेवले नाहीत.

1 comment:

  1. Where are you from I am interested with relationship with you

    ReplyDelete