Saturday, 31 May 2014

एक romantic रविवार ...

रविवार असला तरी रोजच्या सवयीनुसार सकाळी ७.३० लाच जाग आली , रविवार असल्याचं जाणवलं मग मन सुखावलं ,डाव्या कुशी कडे वळलो तर श्री माझ्याकडेच बघत होता..नजरा नजर झाल्या वर हळुवार स्माईल दिली आणि एकमेकांना आवळून घेतले. श्री ने कपाळावर पापी घेतली . मी हसलो आणि त्याच्या ओठांवर किस केलं आणि पुन्हा त्याच्या मिठीत शिरलो ,आणि घट्ट आवळल त्याला. १५-२० मिनिट तशीच गेली .श्री माझ्या डोक्यावर हात फिरवत होता , मी थोडासा जागा झाल्यावर मला म्हणाला
" उठ की राजा आता ,मला बोर होतय "
मी लाडात येऊन म्हणालो
"ए अजून ५ मिनिटं , रात्री झोपून नाही दिलस तू "
"अच्चा म्हणजे मीच जवाबदार ?" श्री माझा गाल ओढत म्हणाला
"हो मग नाही तर काय , रविवार रविवार म्हणून किती naughty झालतास काल आं ? "
"कोण बोलतंय बघा ,तुझ्या naughtyइतका जगात कोणी नसेल " असे म्हणून दोघे खळखळ हसलो .
मी म्हणालो "जा नं चहा करून आण नं एक दिवस तरी ,रोज पितोस नं माझ्या हातचा "
"ठीक आहे आणतो पण लगेच उठायचं चहा आणल्यावर " अस् म्हणून लगेच गेला चहा करायला .
माझ्या चेहऱ्यावर स्मित हस्य उमटलं ..
काही वेळाने बेडरूम मध्ये चहाचा आणि चहातल्या वेलचीचा गंध दरवळा
"उठ बेबी , टी इज हेअर " लडिवाळ पणे श्री बोलला ,आणि माझ्या जवळ येऊन बसला , मी उठलो पण आळस अजून होताच म्हणून मी तसाच त्याला बिलगून बसलो ,
त्याने गालावर पापी घेतली आणि म्हणाला "चहा गार होईल बेबी ,उठ ," मी काहीच बोललो नाहीं , त्याने अजून दोन वेळेस उठवलं मला पण मी उठत नाही म्हटल्यावर त्याने झटकण माझ्या अंडरविअर मध्ये हात घातला आणि दाबला. मी पटकन उठून बसलो मी त्याच्या हातावर दोन चापट्या मारल्या आणि दोघे हसलो. मग मी चहाच्या ट्रे कडे पाहिलं , चहा बिस्किटं आणि खास माझ्या साठी रात्री भिजवलेले बदाम होते , श्री किती काळजी घेतो माझी नवल नाही पण अप्रूप वाटलं .
चहा मस्तच झाला होता. हा रोज का नाही करत चहा असं वाटलं ..श्री पेपर वाचत होता आणि अधून मधून काही गमतीशीर बातम्या सांगत होता , "आदि हे बघ , चोरांनी म्हणे ATM मशिनच पळवून नेलं , च्यायला किती हुशार झालेत चोर आजकालचे "
" हो मग लंडनचे चोर आहेत ते ,वाटलं काय तुला " अस् म्हणत मी त्याला पुन्हा बिलगून बसलो ,त्याचं लक्ष पेपर मध्ये आहे म्हणून जरा रागच आला मला, मी मुद्दाम त्याच्या मांडीवरच बसलो , मग त्याने पेपर बाजूला ठेवला ,आणि म्हणाला " पेपर पण वाचून देत नाही मला"
"नाहीच वाचायचा सकाळी सकाळी पेपर ,दिवसाची सुरवात कश्याला रे चोरी, खुनाच्या बातमीने करायची ? "
"बर बाबा, चल नाश्त्याला काय करायचं ?"
"अं ...अस् कर कांदा चिरून दे मला , मी मस्त भुर्जी करतो आज "
"अरे वा मस्त, चल उतर आणि किमान ट्रौजर तरी घाल आणि फ्रेश हो आणि ये बाहेर "
"ओके बेबी , आलोच "
तो किचन मध्ये गेला,तोच बेल वाजली , दुध वाला असणार, लंडनचे दुधवाले ९-१० वाजता येतात ,पुण्यात कसं सकाळी ७ वाजता न चुकता यायचा भैया..
मी आवरून किचन मध्ये गेलो , श्री ने कांदा चिरून ठेवला होता,मी आल्याच बघून तो जवळ आला , आणि मिठी मारली "गुड मॉर्निंग बेबी ..ओनिओन इज रेडी "
मी हळूच त्याला दूर सरकवलं , "काय हे ,दुध आत घेतलस ना ,दार उघडच ठेवलं आहे, आणि आपल्या अंगावर कपडे पण पुरेसे नाहीयेत श्री , कोणी बघेल ना "
"अरे बघितलं तर बघितलं , लग्नाचा नवरा आहे माझा ,कोणाच्या बापाच काय जात ?"
"हो रे मिठी आणि किस साठी काही हरकत नाहीये माझी पण अश्या अवस्थेत ते अश्लील दिसत श्री ,आपल्या प्रेमाचं प्रदर्शन करण मला पटत नाही तुला माहित आहे,आपलं मूळ पुण्याच आहे , लंडनच नाही ओके "
"ठीक आहे बाबा , तू बनव ब्रेकफास्ट, मी ब्रेड घेऊन येतो "अस् म्हणून माझ्या ओठांवर किस करून तो बाहेर गेला. श्री बाहेर जाताना किस करणार नाही अस् खूपच रेअरली होत.
ब्रेड घेऊन आल्यावर एकाच प्लेट मध्ये आम्ही नाश्ता केला.

ब्रेकफास्ट झाल्यावर आम्ही एक मेकांना बिलगून टीव्ही पाहू लागलो ,त्याच्या छातीत का मला स्वर्गसुख मिळत, आजवर कळलं नाही ,खूप प्रेम ,आणि आधार वाटतो त्याला मिठी मारल्यावर.
श्री म्हणाला " आदि काल रात्री आईचा फोन आला होता बर का ,३ वाजता, तू झोपलेला होता म्हणून नाही उठवलं "
"काय म्हणाल्या आई ,त्या दोघांच व्हिसाच काम कुठवर आलाय ?"
"हं ..होईल ते नको काळ्जी करूस , मम्मी पप्पा आणि ते दोघ जाणार आहेत उद्या मुंबई ला ,तेच सांगायला फोन केलता आईने "
"अरे वा ... ए श्री किती मज्जा येईल ना पुढच्या महिन्यात ते चौघ आल्यावर , मम्मी पप्पा आणि आई तर पहिल्यांदाच बसतील ना विमानात ,बाबांनी तर जग हिंडल आहे .. "
"हो,खरचं खूप मज्जा येईल , पण तुझी सुट्टी होईल ना पास ? "
"हो रे, मी आधीच सांगून ठेवलय ,काही प्रोब्लेम नाही "
"हम्म ठीक आहे "
"श्री किती महिने झाले रे त्यांना बघून, आपणच गेलो होतो पुण्याला दिवाळीत,त्यानंतर नाहीच ,, खरतर अजून विश्वास बसत नाही ,चौघं येणार आहेत इथे, "
" हो ना , पण मी म्हणालो होतो ना तुला की येतील ते एक दिवशी स्वतःहून "
"हो रे श्री , खरच तस होतंय , पण सगळं तुझ्या मुळे ,तूच सगळं ठीक केलंस रे "
"अस काही खास नाही केलं मी , फक्त त्याना समजून सांगितल ,ते ही तुझ्या साठी "
"हो श्री, खरच ..तुला आठवत ? तीन वर्षापूर्वी आपण किती रडलो होतो इकडे येताना , कसे दिवस होते ते "
"हाहाहा हो ना ,खरं तर मला जास्त वाईट वाटत होत ते कोथरूड सोडण्याचं ,कोथरूड ची सर 'wembly' ला नाही येणार कधी "
"हाहाहा खरंय ते ...तरी नशीब बरच इंडिअन आहेत इथ ... ए श्री ऐक ना ,आपण दोन्ही आईंना बेडरूम मध्ये झोपायला देऊ , आणि आपण सगळे पुरुष पुरुष बाहेर झोपू या ,चालेल ? "
"अरे बापरे म्हणजे १५ दिवस आपला 'कार्यक्रम' नाही का ?
"हे हे हे आगाव ,काही बिघडत नाही बरं का "
"माझं बिघडत ना रे, तुझ्या सारखा इतका हॉट नवरा असल्यावर कंट्रोल कसं करणार मी"
"जास्त लाडात येऊ नकोस श्री, मलाही नाही का 'कंट्रोल' कराव लागणार "
"हो ना मग ठीक आहे ते यायच्या आधी अजून एक महिना आहे , आता दिवस रात्र छळणार तुला " श्री खट्याळ मूड मध्ये आला, पुढे काय होणार समझल मला.. मी ही खुशीत आलो.
त्याने त्याचा बनियान काढला आणि मला जवळ घेतलं ,दोन्ही हातांनी माझा चेहरा धरला ,माझ्या डोळ्यात पाहिलं ,त्याचे ओठ त्याने माझ्या डोळ्यांवर टेकवले ,आणि मग ओठांवर , मी ही त्याला मिठीत घेतलं आणि त्याचे ओठ चोखू लागलो
श्री च्या बळकट बाहूवर मी हात फिरवत होतो .आम्ही बऱ्याच वेळ स्मुच केलं , श्वास कमी पडायला लागेपर्यंत आम्ही एक मेकांचे ओठ चोखत होतो ..चघळत होतो. श्री नी मला तसच सोफ्यावर खाली सरकवलं आणि तो माझ्यावर लेटला , माझ्या माने पासून बेंबी पर्यत त्याने जीभ फिरवली ,आणि माझ्या लिंगावर तोंड ठेवलं .. वरूनच त्याने माझा उभार तोंडात पकडला ..
मग माझी ट्रौजर काढली , आणि दातानेच माझी अंडरविअर खाली केली , मी डोळे मिटून पडून होतो ,माझे हात त्याचा डोक्यावर फिरवत होतो ,एव्हाना श्रीने माझा सक करायला चालू केला होता , माझी अंडरविअर त्याने पूर्ण काढून टाकली आणि माझे दोन्ही पाय वरती मुडपले ,दोन्ही पायांच्या मध्ये तोंड घुसवून तो सक करत होता , माझे लिंग गिळत होता ,त्याच्या घश्याचा गरम स्पर्श सुखावत होता ,माझे लिंग पूर्ण कडक झाले होते , श्री फक्त तोंदाचाच वापर करत होता ,त्याचे दोन्ही हात माझ्या निपल्स् ना कुरवाळत होते ,मध्येच तो गोट्या चोखायचा आणि कधी खाली जाऊन नितंब चाटायचा . बऱ्याच वेळानं तो वर सरकला आणि माझे निप्पल चोखूलागला .मग मला म्हणाला "चल आत.. शॉवर घेयु या .."
आम्ही एकमेकांना बिलगून बाथरूम मध्ये गेलो ,श्री ने शॉवर चालू केला, कोमट पाणी बरसू लागले ,श्री ने मला मिठींत ओढलं ,आणि आम्ही किस करू लागलो , मी श्री च्या मानेवर लव्ह बाईट्स उठे पर्यंत किस केले , त्याच्या घट्ट मर्दानी शरीरावरचे घरंगळत जाणारे पाणी त्याला खुलवत होती ,मी त्याचे निप्पल दातात घेऊन ओढले , त्याच्या संपूर्ण छातीवर भरपूर किसिंग करत खाली बेंबी पर्यंत हळुवार चावे घेतले, ओघळणारे पाणी त्याच्या लिंगावरून खाली पडत होते ,मी त्याचं ताठरलेले लिंग तोंडात घेऊन चोखू लागलो, श्री ने हलकासा सुस्कारा सोडला आणि माझे डोके पकडून त्याचे लिंग आत बाहेर करू लागला, श्री च्या पिळदार मांड्यावरून मी हात फिरवत होतो , माझे दोन्ही हात त्याच्या नितंबापर्यंत नेत होतो आणि ते कुस्कारत होतो .
मग त्याचे बॉलस् मी चोखले , श्री ने माझ्या खांद्याला धरून वर ओढले आणि पुन्हा मिठीत घेतले ,त्याचा एक हातात माझे नितंब खुलवण्यात आणि दुसरं माझ्या पाठीवरून फिरवण्यात व्यस्त झाला , माझ्या शरीरावर किसिंग चालू होते, मी ही त्याच्या शरीरावर चुंबनाचा वर्षाव करत होतो ,मी शॉवर बंद केला व साबण घेतला आणि त्याच्या शरीरावर लावू लागलो , त्यानेही साबण माझ्या शरीरावर पसरवला .. अगदी इंच न इंच वर आम्ही साबणाचे हात फिरवत होतो
त्याने माझ्या नितंबात साबण लाऊन बोटाने मसाज केला , मला ते सुखावत होते, मी ही त्याच्या लिंगावर साबण चोळत होतो , साबणाच्या फेसात आम्ही पूर्ण माखून गेलो होतो ,प्रत्येक भाग आता गुळगुळीत झाला होता आणि मिठीही आता आवळता येत नव्हती ..
श्री ने मला पाठमोर केलं आणि मिठी मारली पाठीमागून , दोन्ही हाताने माझ्या छाती पासून लिंगापर्यंत मसाज करू लागला .त्याचे लिंग तो आत सरकवू लागला आणि हळुवार धक्के देऊ लागला, ते सुखद धक्के मला तृप्त करत होते, " आय लव्ह यु बेबी " श्री बरळला .. एका हात माझ्या छातीवर लपेटून त्याने मला घट्ट धरून ठेवले आणि दुसऱ्या हाताने माझे लिंग जोर जोरात हलवू लागला, श्री ने शॉवर चालू केला पुन्हा आणि जोर जोरात धक्के देऊ लागला , इतका मस्त अनुभव होता तो ... श्री पाठीला किस करत होता , एका हाताने माझे लिंग जोर जोरात हलवत होता..आणि तितक्याच वेगाने त्याचे लिंग माझ्या नितंबात आत बाहेर करत होता...काही मिनिटात दोघेही झडलो ..वळून श्री ला मी मिठीत घेतले .आणि तसेच शॉवर च्या धारेत मिठी मारून उभे राहिलो
मग शॉवर घेऊन बाहेर आलो , टॉवेल ने एक मेकांचे अंग पुसले आणि दोघे बेडवर पडलो ..श्री वळून माझ्या छातीवर डोके ठेवून लपेटला ..
काही काळ तसाच गेला..
"enjoyed ?" श्री ने विचारले
"as always baby , you are awesome " मी त्याचे चुंबन घेत म्हणालो .
"असा रविवार रोज यावा "
"या बेबी .. सो मिस्टर ...आजचा काय प्लान ?" मी विचारले
" येस ,,आता आवरून घे मग बॉम्बे दरबार मध्ये जाऊन लंच करू , मग शॉपिंग आणि डिनर पण बाहेरच ...आज आपल्याला आराम ..फक्त एन्जॉय करायचा "
श्री ने जसा प्लान केला तसाच रविवार मस्त romantic गेला. खरचं असा रविवार रोज का नाही ? पण रोज आला तर त्याची किंमत नाही का कमी होणार ......

6 comments:

 1. he mitra...
  tuzi story khup masta n sexy ahe...
  i like it
  plz tuza email id milu shakto ka mala

  ReplyDelete
 2. Very nice story khupach aavdli ase bhartat kadhi hoil.? Aso very nice asech prem asudyat

  ReplyDelete

 3. योगायोगाने तो आमच्याच विभागात काम करू लागला. एकदा मुतायला गेलो तर तिथे बाजूच्या स्लॉट मध्ये प्रथमेश आला. मुतत असतानाच माझी नजर त्याच्या लवड्याकडे गेली साधारण आकाराचा पण एकदम गुलाबी गुलाबी बाबुराव पाहून मला तिथेच मुठ मारावी असं झालं. पण काय करणार ऑफिस मध्ये होतो ना.


  http://chikanamulaga.blogspot.in/2018/03/blog-post.html

  ReplyDelete