Tuesday, 4 June 2013

कृपया माझ्या इमेल वरती फक्त नवीन कथा असतील तरच पाठवा , ते सुद्धा मराठी फॉन्ट मध्येच पाठवा.
गुगल चे मराठी Typing software आहे, ते वापरून मराठीत तुमचे अनुभव पाठवा आणि पाठवण्या पूर्वी शुद्धलेखन तपासून घ्या.
आणि अत्यंत महत्वाची सूचना  मला सेक्स साठी मागणी घालू नका. 

rahulw22@gmail.com हा माझा इमेल आयडी आहे .
कोणीतरी rahul22@gmail.com असा इमेल आयडी केला आहे त्यावर कथा पाठवू नका.

No comments:

Post a Comment