Tuesday, 4 June 2013

भारतात कधी गे रेलेशन ला मान्यत मिळेल ?

भारतात कधी गे रेलेशन ला मान्यत मिळेल ?
तुम्हाला काय वाटते ? कधी आपल्या लोकांची विचार सरणी बदलेल ? काय प्रयत्न केले पाहिजे ?

No comments:

Post a Comment