Tuesday, 25 June 2013

माझा पहिला गे sex - समीर


मी समीर २३ माझा एक वर्ग मित्र होता नितेश त्याचे नाव दिसायला चिकना होता त्याची गांड पण खूप नरम होती 
एकदिवस मी गावावरून परत येत होतो एवढ्यात मला नितेश भेटला मला पाहून तो खुश झाला मला बोलला 'अरे सम्या तू एकटाच आलास का'?त्याच विचारण फक्त कारण होत तस मला हि माहित होत कि तो गांडू आहे म्हणून ..

मी घरी आलो खूप थकलो होतो, मला आंघोळ करायची होती घरात एकटाच असल्याने मला झाटे साफ करायची संधी गमवायची  नव्हती आणि मी साफ करू लागलो तेवढ्यात तो आला आणि दार ठोकू लागला मी थोडा थांब म्हणालो पण तो ऐकत  नव्हता  शेवटी मी दार उघडल आणि तो आत आला मी पूर्ण नागडा होतो फक्त टोवेल वर आणि आंघोळ करायला गेलो त्याच बोलणे  चालूच होत "काय करत होतास रे एवढा दरवाजा लाऊन" मी हसू लागलो आणि सांगितले "'अरे झाटे साफ करत होतो'" तेवढ्यात तो गप झाला 

रात्री जेऊन झाल्यावर मी झोपायला निघालो तेव्हड्यात त्याचा फोन आला अरे सम्या मी येऊ का झोपायला मी वर्गमित्र असल्या ने Time पास म्हणून येत असावा अस वाटत नंतर आम्ही TV पाहू लागलो तेव्हा मी इंग्लिश  लावल त्याला आवडलं नाही तो झोपू लागला तेवढ्यात मी हि TV बंद करून झोपू लागलो मी कधी तेवढ्यात जे झाले मी विचार पण नाही केला कधी मी त्याचाकडे कडे वर गांड करून झोपलो ट्रेन मधून दमून आल्याने मला झोप येत  होती मी चड्डीवर झोपलो होतो 
तेवढ्यात त्याने मला धक्का दिला पण डोळ्यात झोप असल्याने मला नाही समजल आणि एक हात माझा चड्डीत टाकला आणि हळूच माझा लवडा पकडत होता त्याला जानवले कि मी झाटे साफ केली आहे ..

हळू हळू माझा लवडा ताट होऊ लागला आणि ७ इंच होऊन बसला नंतर तो त्याची चामडी घाली वर करू लागला तेवढ्यात मी हालचाल केली तो घाबरला आणि त्याने  काढला हात मग मी त्याच्या त्याच्या Side ला तोंड करून झोपू लागलो आता माझा पण पर चढत होता मी न घाबरता त्याला हळूच कानात 
" विचारले मला करू देतोस का "
तो काहीच नाही बोललो मला वाटले झोपला असेल पण तसे नव्हत तो हळूच त्याची गांड माझा लवडा जवळ आणली आणि बोलला "कोणाला सांगू नकोस पण तुझा लंड खूप मोठा आहे नाही जाणार माझ्या गांडीत "मी Vasalien घेतले पण त्याला अगोदर माझा तोंडात घ्याचा होता माझा गुलाबी सुपारा बघून तो खुश झाला आणि तंडत घेऊन चोकू लागला
 "आआआअ नितेश खूप मज्जा येतेय बघ यार खरच आज तू माझ्या item  ला मागे टाकलास बघ" 
तो अजून बाहेर काढून पुन्हा आता घेत होता आणि मला पण खूप मज्जा येत होती 
नंतर मी vasaline बोटाला लावले आणि त्याच्या गांडीत बोट फिरवत होतो तो अजूनही घाबरत होता कारण माझा लवडा त्याच्या होल पेक्षा खूप मोठा होता  मी थोड vasaline माझ्या गुलाबी सुपारयाला लावल आणि त्याच्या भोकावर हळूच माझा सुपर ठेवला आणि आत घातला पण जात नव्हता आणि त्याला दुखत होत मी पुन्हा एकदा जोर लाऊन टाकला आणि एकदाच आता गेले मग मी आत बाहेर करू लागलो त्या  दिवशी मी रात्रभर 4 वेळा झवत होतो आज त्याने मला खूप खुश केल होतो ननतर माझ पाणी पडणार होत त्याने ते पूर्ण तोंडात घेतलं  आणि आम्ही दोघ तृप्त झालो त्या नंतर तो काही वर्षा नंतर पुणे ला शिफ्ट झाला आणि मी एक गांडू मित्र गमावला 
आता अजून पण मला कोणी मित्र नाही 

समीर
same11@rediffmail.com 

4 comments:

 1. masta ahe samir tuzi story...
  sexi.............

  ReplyDelete

 2. आधीच प्यालेली दारू , बॉसशी झालेले भांडण आणि आता मला ठकाठक झवून डेव्हिडचा बुल्ला थंड झाला होता . माझ्या शेजारी तो कोसळला आणि काही क्षणातच झोपी गेला . मी त्याच्या लालबुंद लवड्याकडे बघत होतो . "तुझी पण गांड मला हवी आहे रे राजा , पण आज तर तू माझ्या कह्यात आला आहेस. अजून आठ दिवस आहेत माझ्या कडे तुझ्या भोकाचा आनंद घ्यायला," मी माझ्या मनात विचार करत होतो .....पुढे वाचण्यासाठी


  http://chikanamulaga.blogspot.com/2018/03/blog-post_20.html

  ReplyDelete
 3. मी मात्र माझ्या पलंगावर तळमळत रात्र काढली. सारखा चड्डीत हात घालून बसलो होतो. उठलेला सोटा कुरवाळत कधी चोळत पडलो होतो. कधी एकदाचा माझा राजकुमार येतो आणि मला शांत करतो असे झाले होते. रात्री मी झोपेत असताना माझ्या पांघरुणात एक ऊबदार हात घुसला . हळू हळू त्याची वाटचाल माझ्या बुल्ल्याकडे व्हायला लागली. मी हळूच माझी निकर खाली सरकवली. आणि चालीची वाट बघू लागलो . पण ... पूर्ण गोष्ट वाचण्यासाठी क्लिक करा
  https://chikanamulaga.blogspot.in/2018/05/Marahi-Gay-Sex-Story-kanat-sang-mazya-1.html

  ReplyDelete