Wednesday, 26 June 2013

पहिला दिवस होस्टेलचा - भाग २

……. मंदार आणि माझे पहिले वाहिले चुंबन वाटर कुलरच्या अंधारया खोपच्यात झाले आणि आम्हा उभयतांची झोप उडाली. दिवस रात्र एकमेकांच्या विचाराशिवाय दुसरे काही सुचत नव्हते. प्रेमात पडणे म्हणजे काय आणि त्याच्या कळा काय असतात हे समजू लागले. मनाला आणि चोटाला समजावणे कठीण जाऊ लागले. स्वप्नात दुसरे काही नाही फक्त  आणि फक्त मंदार आणि त्याचे ते सुबक शरीर एव्हडेच दिसत असे. त्याचे ते गोड हसू, मादक हावभाव, रुबाबदार हालचाली हृदयाला पिळवटून टाकत होत्या. त्याच्या हसण्यात एक प्रकारचे मार्दव होते आणि मोत्यांसारखे सुंदर दात मोहिनी घालत होते. कधी एकदा त्याला पकडतो आणि दाबतो असे झाले होते. त्याचीही अवस्था काही वेगळी नव्हती. त्याचे झुरणे मला उमजत होते. वखवखलेले ओठ, डोळ्यातील आर्जव मला समजत होती. मात्र वेगवेगळ्या खोलीत राहत असल्यामुळे एकत्र येण्याचे मार्ग कमी होते. शिवाय आमचे रूम पार्टनर होतेच. अश्यावेळेला झवाझवी सोडूनच द्या साधे चुंबन सुद्धा  घेता येत  नव्हते.
 
रात्री सर्वजण एकत्रच जेवत असू. विशेष म्हणजे जेवायची पंगत असे. आज मंदार माझ्या शेजारीच जेवायला बसला. अगदी शेजारी.. चिकटून … मांडीला मांडी लावून. त्याच्या मांडीवर माझी मांडी घासत होती. त्याची मऊ लुसलुशीत मांडी सुखद स्पर्श देत होती. माझ्या स्पर्शाने ती उबदार मांडी थोडी पेटल्या सारखी वाटली. आम्ही हळूच एकमेकांकडे पाहत होतो. अधीर होत होतो. तो नेमका आज बनियनवर बसला होता. त्यामुळे त्याची छाती थोडोफार दिसत होती. पूर्ण अंदाज येत नव्हता पण अर्धवट दिसणारे उभार लंडाला उडवत होते. त्या पिंगट बोन्डांचा नेमका अंदाज जरी येत नसला तरी त्यावरचे वाटाणे मात्र बनियन मधून पुढे प्रोजेक्ट होत होते. शेजारी बसलेला विकी माझ्याकडे टक लावून बघत होता. पण सध्या माझे त्याच्याकडे लक्ष नव्हते. माझे लक्ष फक्त मंदारच्या बनियनमधून त्याचे वाटाणे दिसतायत का तिकडे होते. विकिला बहुतेक आमचा संशय आला होता. खरे तर आमची घसट जरा जास्तच वाटत होती जेवताना. कोणाचेही लक्ष जाईल. पण विकिची नजर तेव्ह्ड्यापुर्तीच मर्यादित होती असे मला अजिबात वाटत नाही. त्याच्या डोळ्यात वेगळीच आग दिसत होती. थोडा बाजूला सरकलो. मांडीवर रुमाल पसरला. नाहीतर ताणला गेलेला चोट दिसला असता. घास उतरत नव्हता. कसे बसे जेवण  उरकले.
त्याच वेळेला वैभव, माझा रूम पार्टनर माझ्या  जवळ आला आणि म्हणाला ' राहुल, अरे माझ्या काकांची तब्येत ठीक नाही. मला  जायला हवे. त्यांच्या तब्येतीचे बघून उद्या संध्याकाळ पर्यंत येईन'. ' ठीक आहे, काही  मदत हवी असेल तर सांग' मी म्हटले. वैभव निघून गेला. मंदारने  त्याचे हे बोलणे ऐकले. आम्ही दोघांनीही एकमेकांकडे बघितले. आमची सोय झाली होती.
 
……. रात्रीचे साडेअकरा वाजून गेले होते. बहुतेक खोल्यांमधले लाईट बंद झाले होते. मुख्य म्हणजे विकी झोपला होता. … दारावर टक टक झाली… अपेक्षेनेच दार उघडले….  मंदार उभा होता. पटकन त्याला आधी आत घेतले. लाईट बंद केला. काचेच्या बंद खिडकीतून बाहेरचा प्रकाश मंद होऊन खोलीभर जेमतेम पसरला. पिठूर प्रकाशात सुद्धा दोन पेटलेली शरीरे धगधगताना दिसत होती. मी जवळ गेलो आणि त्याला माझ्या मिठीत ओढले. करकचून मिठी मारली. एव्हडी गच्च मिठी मारली कि श्वास गुदमरला. शरीराच्या गंधाने मन व्यापून गेले. ओठांना ओठ भिडले. मिळेल तो अवयव दाबयालो लागलो. अमृतमय स्वाद चाखताना किंचित कलंडायला झाले. तोल जावू लागला.  मी त्याला अलगद माझ्या गादीवर ओढले.  आडवे झालो. एकमेकांच्या अंगावर पाय टाकून जवळीक साधली. तसेच मिठीत शिरलो. आता आम्ही दोघेही झोपून एकमेकांचे ओठ चुपू लागलो. हात अंगावरून फिरू लागले. आंजारू लागले. गोंजारू लागले. त्याला मी खाली ओढला आणि त्याच्यावर चढलो. पूर्णपणे चढलो. सगळे वजन त्याच्या गरम गरम शरीरावर पडले. जणू काही शेकोटी. दोन्ही हातात घेवून त्याचा चेहरा चुंबू लागलो. डोळे, कान, ओठ सगळे सगळे शोषून घेऊ लागलो. हातानी त्याचे दूध दाबू लागलो. कडक झालेले वाटणे हाताला स्पर्शू लागले. त्याच्या मानेवर माझे ओठ खेळू लागले. त्याच्या तोंडातून मंद चित्कार आले. त्याचा बनियन अलगद काढला…….
 
त्याची दोन्ही कबुतरे आता मोकळी झाली होती. निपल्स आणि त्यावरचे वाटाणे साद घालत समोर होते. आवेगाने त्याचे एक दूध पिऊ लागलो. बऱ्याच दिवसांनी मला दूध मिळाले होते. त्याचे दूध चोखु लागलो. दुसऱ्या हाताने दुसरे दूध आवळत होतो. दाबत होतो. मग हे दूध सोडून दुसरे तोंडात घेतले आणि पहिले दाबायला सुरुवात केली. जिभेने वाटण्याशी खेळत होतो. मंदार आता साथ देत होता. छाती वर करून मोकळी करून  देत होता. ' मला दोन्ही हातांनि दाब' म्हणत होता. त्याचे ते दोन्ही गोल हाताने दाबत होतो आणि  वेड्यासारखे पीत होतो. त्याच्या हुंकारांनी अजून जोरात चुपत होतो.मंदारला सहन होत नव्हते. त्याला असे सुख आधी मिळाले नव्हते. तो मधूनच उठण्याचा प्रयत्न करत होता. वखवखलेल्या ओठांनी मला चुंबू पहात होता. त्याच्या हातात आता माझे दूध होते. तो हलकेच ते दाबत होता. ' मंदार, तुला माझे दूध हवय ना …' मी म्हटले …' थांब' ! माझा टी शर्ट काढला आणि माझे अनावृत्त स्तन त्याच्या हातात सोपवले. तो खरच पागल झाला होता. माझे एक स्तन त्याच्या तोंडात दिला.   तो  अधिरतेने माझे निपल चुपू लागला. …. आह्ह्ह …. तो माझे दूध चोखत होता. खूप बरे वाटत होते. मग दुसरे प्यायला लागला. त्याला सांगितले माझी हि कमावलेली छाती तुझ्यासाठीच आहे. एकदिवस मी तुला फक्त माझे दूध पाजणार आहे. …. आता माझी जीभ त्याच्या मानेपासून बेम्बिपर्यंत नक्षी काढायला लागली. मंदार उसळ्या मारू लागला. माझ्या वजनामुळे तो फारसा हलू शकत नव्हता. मी त्याला घुसळून काढत होतो. चाटत होतो.  आता त्याची चड्डी सुद्धा काढून टाकली. त्याचा तो दांडा पूटकन बाहेर आला. टच्च गोट्या त्याखालीच विसावल्या होत्या. जीभेनी मी त्याला चाटत होतो. ओठांनी चुंबत होतो. थोडा खाली सरकलो. माझ्या उबदार आणि ओलसर जिभेने त्याच्या मांड्या चाटायला सुरुवात सुरुवात केलि. हळूच चावे घ्यायचो. तो उसासत होता. कामावेगाने विव्हळत होता. माझा ताठलेला चोट आणखीनच फुरफुरायला लागला. चोटावरची सुपारी लाल लाल झाली होती. मी पुनः त्याच्यावर पूर्ण ओणवा झालो. दो हातानी दूध दाबत त्याच्या जिभेत माझी जीभ मिसळली. … 
 
… अचानक त्याने एक हिसका दिला … मला कळायच्या आत मी थोडा मागे फेकला गेलो. तोल गेला  आणि उपडा पडलो. आणि …त्त्याच क्षणी मला एक वेगळीच जाणीव झाली … एक रेशमी, उबदार आणि ओलसर असा जीवघेणा स्पर्श जाणवला… अगदी पूर्ण शरीर आकुंचन पावतंय असे वाटायला लागले. कसे बसे सावरत बघितले तर माझा लंड मंदारच्या तोंडात होता. अत्यंत प्रेमाने तो त्याला शोषून घेत होता. जिभेने चाटत होता. तोंडात आत बाहेर करत होता. जिभेने खेळवू लागला. सुख लहरी निनादत होत्या.
चुपत होता. खेळत होता. बागडत होता. आता मात्र राहवेना. त्याला पुन्हा ढकलला पण उपडा पाडला आणि तसाच त्याच्यावर चढलो. आता त्याच्या गांडीवर माझा चोट घास त होता. त्याला पाठून आवळला. पाठीमागून दोन्ही हातांनी त्याचे स्तन कुरवाळायला लागलो. त्याची दुधाची बोंडे ओढू लागलो. पाठीमागून मानेचे चावे घेवू लागलो. गांड माझ्या बाजूने ओढू लागलो. गांडीचे दोन गोल माझ्या शरीराला घासत होते.  माझा चोट पागल झाला होता. कुठेतरी घुसू पाहत होता. लाल सुपारी फडफडत होती. आसरा मागत होती. मंदारचा लंड पण उठला होता. गोट्या घट्ट झाल्या होत्या. पण मला माझ्या बाबुरावांची चिंता होती. मंदारचे बीळ सुद्धा उतावळे झाले होते.
 
…  डाव्या हातानी टेबलावरची तेलाची बाटली उघडली, थोडे तेल घेतले आणि चोटाला चोळले. गांड फाकवून भोक शोधत होतो.  शेवटी भोक हाताला लागले.  सुपारीचा नेम धरला आणि घूसवू लागलो. चोट घुसता घुसेना.  गांड जाम टाइट होती. असणारच.  त्याचे पहिलेच झवणे होते. तो ओरडत होता. पण फुल सपोर्ट करत होता. आअह्ह्हाअ … गेले… गेले  ... उम्म… ऊऊउम्म्म्म्म … आत गेले … शेवटी थोडे आत सरकले. चोटाची कातडी अजून ताणली गेली. सुखाची वेदना सरसरत डोक्यापर्यंत पोचली. अजून आत सरकवला. जणू काही मीच आत शिरलोय असे वाटू लागले. सुरुवातीच्या घर्षणानंतर चोट नीट सामावला. आता मी चोट पुढे मागे हलवू लागलो. फारच मजा येत होती. तो थोडा ओणवा झाला. गांड वरती करून मला झवायला मदत करत होता. आता आत बाहेर करायला सोपे जात होते. झवण्याची मजा घेता येत होती.  त्याची गांड मी छान झवू लागलो. गांड वर खाली होवू लागली.  हिसके बसू लागले. अतीव सुखाच्या लहरी बरसू लागल्या. आम्ही एकजीव, एकरूप झालो होतो. मानेपासून खाली पूर्ण पाठ माझ्या चुंबनवर्शावाने ओलसर झाली. हलक्या चाव्यांनी न्हाऊ लागली. असह्य सुखवेदानानी मंदार चित्कारू लागला. जणू काही आम्ही एकमेकांत शिरलो होतो. जणू काही वेगळे शरीरच अस्तित्वात नव्हते इतके एकरूप झालो
……… माझ्या शरीरातील हे उबदार चैतन्य माझ्या लंडातून एका फुत्काराससरशी मंदारच्या गांडीत झिरपले.  सुखाचा तो परमोच्च क्षण सहन झाला नाही आणि हलकीशी कळ तोंडावाटे पडली……ओ …ओ … हा … आह … आह …  तृप्त मनाने एकमेकांना कुशीत घेवून मग काही काळ पडून राहिलो . प्रेमाने ओठ चुंबित रहिलो…… 
 
मंदारला त्याच्या खोलीत जाणे भाग होते… नाहीतर उद्या ब्रभा झाला असता. मंदार उठला. कपडे केले. मला घट्ट मिठी मारून म्हणाला ' आता मी तुला सोडणार  नाही. लवकरच मी तुला झवेन'… ' मी त्याची आतुरतेने वाट पाहीन'… मी म्हणालो.. गुड नाईट किस घेवून मंदार त्याच्या खोलीकडे परतला .... ....
( सकाळी बघितले तर मंदार थोडा लंगडत चालत  होता … )

5 comments:

 1. Ekdum mast story aahe. ekdum hottttt...

  mala khup aawadali.

  ReplyDelete
 2. ramesh munot yeotmal ni mazi gand ashich marli. tyani mala peruchya zadala dharayla lawle ani ubhya ubhya mala heple. gand marun marun tyanich mala gandu banawle

  ReplyDelete
  Replies

  1. बोलता बोलता मला राहवेना मी त्याला कीस करायला लागलो. त्यालाही आवेग आवरेना. माझ्या छातीवरच्या केसातून हात फिरवत तो उभा असताना मी बोलत होतो, " रोज रात्री आडवा झालो की मला तुझी आठवण येते.तुझी सुंदर गांड आठवते, तुझे बोबे आठवतात. वाटते की असा पळत येऊन तुला चोखावे...आता हे सगळे व्हात्स अप्प् वर लिहून काय फायदा.... बाबुराव उठला की त्याला मग हातानेच थंड करतो..


   http://chikanamulaga.blogspot.in/2018/03/blog-post_15.html

   Delete
 3. wow.. very sexy story.
  pune.guy@gmail.com

  ReplyDelete
 4. आधीच प्यालेली दारू , बॉसशी झालेले भांडण आणि आता मला ठकाठक झवून डेव्हिडचा बुल्ला थंड झाला होता . माझ्या शेजारी तो कोसळला आणि काही क्षणातच झोपी गेला . मी त्याच्या लालबुंद लवड्याकडे बघत होतो . "तुझी पण गांड मला हवी आहे रे राजा , पण आज तर तू माझ्या कह्यात आला आहेस. अजून आठ दिवस आहेत माझ्या कडे तुझ्या भोकाचा आनंद घ्यायला," मी माझ्या मनात विचार करत होतो .....पुढे वाचण्यासाठी


  http://chikanamulaga.blogspot.com/2018/03/blog-post_20.html

  ReplyDelete